web analytics
ޙަބަރު

ހިތާމަވެރި ހާދިސާތަކުން ރައްކާތެރިވާން އެންމެންގެ އެއްބާރުލުން ބޭނުންވޭ:އަލީ ވަހީދު

ދިވެހި ޕޯސްޓް (ޑީޕީ) ގެ ސޯޝަލް މީޑިއާ ގުރޫޕަށް ޖޮއިން ވުމަށް ކުލިކު ކޮއްލައްވާ

ހިތާމަވެރި ހާދިސާތަކުން ރައްކާތެރިވުމަށްޓަކައި، އެންމެންގެ އެއްބާރުލުން ބޭނުންވާ ކަމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަ އަލީ ވަހީދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

މި ހަފުތާގައި ތިން ޓޫރިސްޓަކު ގެނބިގެން މަރުވެފައި ވަނިކޮށް އަލީ ވަހީދު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމަށްޓަކާ ކުރަން ޖެހޭ ކަންކަން މި ސަރުކާރުން ކުރާނެ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ގަވައިދުތަކަށް ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތައް ވެސް ގެންނާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ.

ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރުގެ ޓްވީޓު

މިދިޔަ އާދިއްތަ ދުވަހު ވަނީ ކ.ދިއްފުށީގެ ގެސްޓްހައުސް އަކަށް އައިސް އުޅުނު ފިލިޕިންސްގެ ދެމަފިރިއަކު ގެނބިގެން މަރުވެފަ އެވެ. އަދި ޕެރަޑައިސް ރިސޯޓުގައި ސްނޯކްލިން އަށް ގޮސް އުޅުނު ކޮރެއާ އަންހެނަކު އިއްޔެ ވަނީ ގެނބިގެން މަރުވެފަ އެވެ.

Facebook Comments

އާޓިކަލް ވީހާވެސް ގިނަ ބޭފުޅުން ޝެއަރ ކޮއްފަ ދިވެހި ޕޯސްޓް ފޭސް ބުކު ޕޭޖަށް ލައިކް ކޮއް ދެއްވުން އެދެމެވެ އަދި ވީހާވެސް ގިނަ ބޭފުޅުން ދިވެހި ޕޯސްޓް އަށް ލިއެފަ މި އީމެއިލްައަށް memdhoom8@gmail.com މެއިލް ފޮނުއްވާށެވެ. ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ ލިއުންތަކައް ދިވެހި ޕޯސްޓް ން މަރުހަބާ ކިޔަމެވެ.ޚަބަރާއިގުޅޭ އިތުރު ލިޔުންތައް

ހޮރައިޒަންގެ 160،000 ރުފިޔާގެ ޗެކެއް ފޭރިގެންފި

ސުވާދީބު

ސުވާދީބު

ކުރީގެ ރައީސުންނަށް މެމްބަރަކަށް ނުވެވޭ ގޮތަށް ގާނޫނުއަސާސީ އަށް އިސްލާހު ހުށަހަޅައިފި

ސުވާދީބު
Share