web analytics
ކުއްލި ޙަބަރު

ހުރިހާ ވަޒީރުންނަށް ވެސް ރުހުންދޭން ކޮމިޓީއިން ފާސްކޮށްފި

ދިވެހި ޕޯސްޓް (ޑީޕީ) ގެ ސޯޝަލް މީޑިއާ ގުރޫޕަށް ޖޮއިން ވުމަށް ކުލިކު ކޮއްލައްވާ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު އައްޔަން ކުރައްވާފައިވާ ހުރިހާ ވަޒީރުންނަށް ރުހުން ދިނުމަށް ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ސަރުކާރުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ މިންވަރު ބަލާ ކޮމިޓީއިން މިއަދު ފާސްކޮށްފި އެވެ.

ހުރިހާ ވަޒީރުންނަށް ރުހުން ދިނުމަށް ފާސްކުރީ މެންބަރުންގެ އިއްތިފާގުން އެވެ.

ތަފްސީލް އަންނަނީ…

Facebook Comments

އާޓިކަލް ވީހާވެސް ގިނަ ބޭފުޅުން ޝެއަރ ކޮއްފަ ދިވެހި ޕޯސްޓް ފޭސް ބުކު ޕޭޖަށް ލައިކް ކޮއް ދެއްވުން އެދެމެވެ އަދި ވީހާވެސް ގިނަ ބޭފުޅުން ދިވެހި ޕޯސްޓް އަށް ލިއެފަ މި އީމެއިލްައަށް memdhoom8@gmail.com މެއިލް ފޮނުއްވާށެވެ. ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ ލިއުންތަކައް ދިވެހި ޕޯސްޓް ން މަރުހަބާ ކިޔަމެވެ.ޚަބަރާއިގުޅޭ އިތުރު ލިޔުންތައް

އަދާލަތު ޕާޓީ އިން ވާދަކުރާ 13 ދާއިރާ އިއުލާންކޮށްފި

ސުވާދީބު

ހުޅުމާލޭގައި ޕާޓީ ކުރަނިކޮށް އަންހެނަކު މަރުވެއްޖެ

ސުވާދީބު

ފުވައްމުލަކުގައި ތޫނު އެއްޗަކުން ކުއްޖެއްގެ އަތާއި ބޮލަށް ހަމަލާދީ ޒަހަމްކޮށްލައިފި

ސުވާދީބު
Share