web analytics
ޙަބަރު

ހުޅުމާލޭގައި ބަންގްލަދޭޝް މީހަކު މަރުވެއްޖެ

ދިވެހި ޕޯސްޓް (ޑީޕީ) ގެ ސޯޝަލް މީޑިއާ ގުރޫޕަށް ޖޮއިން ވުމަށް ކުލިކު ކޮއްލައްވާ

ހުޅުމާލޭގައި ބަންގްލަދޭޝް ރައްޔިތަކު މިއަދު މަރުވެއްޖެ އެވެ.

“މި މީހާގެ ހަށިގަނޑުގެ ބޭރުފުށުން އެއްވެސް އަނިޔާއެއް ފެންނާކަށް ނެތް،” ފުލުހުން ބުންޏެވެ.

މަރުވި މީހާއަކީ ހުޅުމާލޭގައި “ބިދޭސީން ދިރިއުޅެންދާ” ތަނެއްގައި އުޅެމުންދިޔަ މީހެއް ކަމަށް ފުލުހުން ބުންޏެވެ.

އެ މައްސަލަ މިހާރު ތަހުގީގު ކުރަމުންދާ ކަމަށް ވެސް ފުލުހުން ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.

ރާއްޖޭގައި ގާތްގަނޑަކަށް 143،000 ބިދޭސީން މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށް އިމިގްރޭޝަން ޑިޕާޓްމަންޓުން ވަނީ ބުނެފަ އެވެ. އަދި އޭގެ ތެރެއިން 63،000 މީހުންނަކީ ލިޔެކިޔުން ނެތް ބިދޭސީން ކަމަށް ވެސް އިމިގްރޭޝަނުން ބުންޏެވެ.

ލިޔެކިޔުން ނެތް ބިދޭސީންނަށް ރާއްޖެއިން ބޭސް ފަރުވާ ކުރުމަކީ އުނދަގޫ ކަމެކެވެ. ލިޔެކިޔުން ނެތި ހޮސްޕިޓަލުތަކުގެ އެމަޖެންސީގައި ވެސް ފަރުވާ ނުދޭ ކަމަށް ބިދޭސީން ބުނެ އެވެ.

Facebook Comments

އާޓިކަލް ވީހާވެސް ގިނަ ބޭފުޅުން ޝެއަރ ކޮއްފަ ދިވެހި ޕޯސްޓް ފޭސް ބުކު ޕޭޖަށް ލައިކް ކޮއް ދެއްވުން އެދެމެވެ އަދި ވީހާވެސް ގިނަ ބޭފުޅުން ދިވެހި ޕޯސްޓް އަށް ލިއެފަ މި އީމެއިލްައަށް memdhoom8@gmail.com މެއިލް ފޮނުއްވާށެވެ. ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ ލިއުންތަކައް ދިވެހި ޕޯސްޓް ން މަރުހަބާ ކިޔަމެވެ.ޚަބަރާއިގުޅޭ އިތުރު ލިޔުންތައް

ޔާމީން ހައްޔަރުވެސް ކުރެވިދާނެ ނަމަވެސް އެމަނިކުފާނުގެ ތަރައްގީ ޖަލަށް ނުލެވޭނެ – އާދަމް ޝަރީފް

ސުވާދީބު

ވިޔަފާރިވެރިޔާ ހާމިދު އިސްމާއީލް (ހާމިދު ސޭޓް) ހައިކޯޓަށް ހާޒިރު ނުވުމުން އެ ކޯޓުން ބަލަމުންދިޔަ އިސްތިއުނާފު މައްސަލައިގައި މިއަދު ހުކުމް އިއްވޭ ގޮތެއް ނުވިއެވެ.

ސުވާދީބު

ބައެއް ދާއިރާތަކަށް ބަދަލުތަކެއް، މި ހަފްތާގައި ގޮތް ނިންމަނީ

ސުވާދީބު
Share