web analytics
ޕްރައިމަރީ

ހުޅުމާލޭގައި އަންހެނަކު މަރުވި މައްސަލާގައި ހައްޔަރުކުރި މީހާ ދޫކޮށްލައިފި

ދިވެހި ޕޯސްޓް (ޑީޕީ) ގެ ސޯޝަލް މީޑިއާ ގުރޫޕަށް ޖޮއިން ވުމަށް ކުލިކު ކޮއްލައްވާ

މީގެ ހަފުތާއެއް ކުރިން ހުޅުމާލޭގައި ކުއްލި ގޮތަކަށް މަރުވި އަންހެން މީހާގެ މައްސަލާގައި ހައްޔަރުކުރި މީހާ ކްރިމިނަލް ކޯޓުން އިއްޔެ ދޫކޮށްލައިފި ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފި އެވެ.

ހައްޔަރުކުރި މީހާ ދޫކޮށްލިކަމަށް ބުންޏަސް އެކަމާ ބެހޭ އެއްވެސް ތަފްސީލެއް ނުދެ އެވެ.

ހުޅުމާލޭ، މުރަކަ، އާއިޝަތު ވިޝާމާ، 27ގެ މަރުގެ ތުހުމަތުގައި މީހަކު ހައްޔަރުކުރީ މިދިޔަ ބުދަ ދުވަހު އެވެ. އޭނާ ހައްޔަރުކުރުމާ ބެހޭ ގޮތުން ވެސް ފުލުހުން އެއްވެސް ތަފްސީލެއް ނުދެ އެވެ.

އަންހެން މީހާގެ މަރުގެ މައްސަލަ ފުލުހުން ބަލަން ފެށީ، އޭނާގެ ހަށިގަނޑު ޓްރީ ޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދިއުމުން އެތަނުން ފުލުހުންނަށް ރިޕޯޓްކުރުމުންނެވެ. މަންޒަރު ދުށް ބައެއް މީހުން ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި އަންހެން މީހާގެ ހަށިގަނޑު ނެރުނީ ހުޅުމާލޭގައި ހުންނަ އަމީން އެވެނިއުގެ އެޕާޓްމަންޓަކުންނެވެ. އަންހެން މީހާ މަރުވި ދުވަހު މ. ރަމާގުލްޝަން ގޭގައި ޒުވާން ފިރިހެނަކު ވެސް މަރުވެފައި އޮއްވައި ވަނީ ފެނިފަ އެވެ. އެ މައްސަލަވެސް ތަހުގީގު ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށާއި އަދި އެ މައްސަލާގައި މީހަކު ހައްޔަރު ނުކުރާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެ އެވެ.

Facebook Comments

އާޓިކަލް ވީހާވެސް ގިނަ ބޭފުޅުން ޝެއަރ ކޮއްފަ ދިވެހި ޕޯސްޓް ފޭސް ބުކު ޕޭޖަށް ލައިކް ކޮއް ދެއްވުން އެދެމެވެ އަދި ވީހާވެސް ގިނަ ބޭފުޅުން ދިވެހި ޕޯސްޓް އަށް ލިއެފަ މި އީމެއިލްައަށް memdhoom8@gmail.com މެއިލް ފޮނުއްވާށެވެ. ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ ލިއުންތަކައް ދިވެހި ޕޯސްޓް ން މަރުހަބާ ކިޔަމެވެ.ޚަބަރާއިގުޅޭ އިތުރު ލިޔުންތައް

މުހިންމު ބިލް ތާށިވެފައި، މިއީ ކޮން ކަހަލަ ރޭވުމެއް؟

ސުވާދީބު

އެސްއޯއެފުން ފައިސާ ޖަމާކުރީ ޑޮލަރު ގަތުމުގެ މުއާމަލާތްތަކާ ގުޅިގެން: ބައެއް ކުންފުނިތައް

ސުވާދީބު

އެމްޑީޕީ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް އެކަނި ތާއިދު ނުކުރައްވާނެ ކަމަށް ރައީސް ސޯލިހް ވިދާޅުވިކަމަށް :ރައީސް މައުމޫން ވިދާޅު ވެއްޖެ

ސުވާދީބު
Share