web analytics
ޙަބަރު

ހުޅުމާލޭގެ އިމާރާތަކުން މީހަކު ވެއްޓި ޒަހަމްވެއްޖެ

ދިވެހި ޕޯސްޓް (ޑީޕީ) ގެ ސޯޝަލް މީޑިއާ ގުރޫޕަށް ޖޮއިން ވުމަށް ކުލިކު ކޮއްލައްވާ

ރައްކާތެރި ކަމުގެ ފިޔަވަޅު ނާޅައި މަސައްކަތް ކުރަމުން ދަނިކޮށް، ހުޅުމާލޭގެ އިމާރާތަކުން ބިދޭސީ ފިރިހެނަކު މިއަދު ވެއްޓި ވަރަށް ބޮޑަށް ޒަޚަމްވެއްޖެ އެވެ.

ހަދަމުން ދިޔަ އިމާރާތެއްގައި ސިމެންތި ޖަހަން ހުއްޓައި ވެއްޓުނު 27 އަހަރުގެ މީހާ އަށް ހުޅުމާލެ ހޮސްޕިޓަލްގައި ފަރުވާ ދިނުމަށް ފަހު މިހާރު ވަނީ އައިޖީއެމްއެޗަށް ބަދަލުކޮށްފަ އެވެ.

އާސަންދަ އޮފީހުގެ މީޑިއާ އޮފިޝަލް ވިދާޅުވީ އިމާރާތުން ވެއްޓި އެ މީހާގެ ދެ އަތުގައި ވަނީ ރެނދުލައިފަ އެވެ. އަދި ބޮލަށް ވެސް ކޮންމެވެސް ވަރެއްގެ އަނިޔާތަކެއް ލިބިފައިވާ ކަމަށް ލަފާކުރެއްވޭ ކަަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ.

ފުލުހުންގެ މީޑިއާ އޮފިޝަލަކު މިއަދު ވިދާޅުވީ ބިދޭސީއަކު ވެއްޓުނީ، ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅު ނާޅައި މަސައްކަތް ކުރަމުން ދަނިކޮށް، ސަލާމަތީ ފިޔަވަޅުތައް ވަރުގަދަކުރަން ފުލުހުން އަންގާފައިވާ އިމާރަތަކުން ކަމަށެވެ. ބިދޭސީ މީހާ ވެއްޓުނީ ރައްކާތެރި ކަމުގެ ފިޔަވަޅު ނާޅައި މަސައްކަތް ކުރަމުން ދަނިކޮށް ކަމަށް ވެސް ފުލުހުން ބުންޏެވެ.

އެ މައްސަލަ ފުލުހުން އަންނަނީ ތަހުގީގު ކުރަމުންނެވެ.

އިމާރާތަކުން ބިދޭސީއެއް ވެއްޓި އަނިޔާވިއިރު، މާލޭގައި ހަދަމުން އައި އިމާރާތަކުން ކުޑަ އަންހެން ކުއްޖެއްގެ ބޮލަށް ސިމެންތި ބަސްތާއެއް ވެއްޓިގެން ފަރުވާ ދެނިކޮށް މަރުވެފައިވެ އެވެ. އެއީ އިހުމާލެއް ކަމަށް ބަލައި، ސަރުކާރުން ވަނީ، އިމާރާތްތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރާއިރު ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތައް އަޅަން މަޖުބޫރުކޮށްފަ އެވެ.

ރައްކާތެރި ކަމުގެ ފިޔަވަޅު ނާޅައި މަސައްކަތް ކުރާނަމަ، މައްސަލަތައް ބަލާނެ ކަމަށް ވެސް ސިޓީ ކައުންސިލުން ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.

Facebook Comments

އާޓިކަލް ވީހާވެސް ގިނަ ބޭފުޅުން ޝެއަރ ކޮއްފަ ދިވެހި ޕޯސްޓް ފޭސް ބުކު ޕޭޖަށް ލައިކް ކޮއް ދެއްވުން އެދެމެވެ އަދި ވީހާވެސް ގިނަ ބޭފުޅުން ދިވެހި ޕޯސްޓް އަށް ލިއެފަ މި އީމެއިލްައަށް memdhoom8@gmail.com މެއިލް ފޮނުއްވާށެވެ. ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ ލިއުންތަކައް ދިވެހި ޕޯސްޓް ން މަރުހަބާ ކިޔަމެވެ.ޚަބަރާއިގުޅޭ އިތުރު ލިޔުންތައް

ކަރެކްޝަންސްގެ އިސްވެރިންގެ ޝަރުތަށް ބަދަލު ގެންނަނީ

ސުވާދީބު

ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ ޔޫއޭއީ އަށް ފުރާވަޑައިގެންފި

ސުވާދީބު

ވަޒީފާ އަށް ގެންނަ ބިދޭސީންނަށް އިހުމާލުވާނަމަ ފިޔަވަޅު އަޅަނީ

ސުވާދީބު
Share