web analytics
ކުއްލި ޙަބަރު

ރައީސް ނަޝީދުއަށް މަޖިލީހަށް ވާދަ ނުކުރެއްވޭ ގޮތަށް އިސްލާހެއް ހުށަހަޅައިފި

ދިވެހި ޕޯސްޓް (ޑީޕީ) ގެ ސޯޝަލް މީޑިއާ ގުރޫޕަށް ޖޮއިން ވުމަށް ކުލިކު ކޮއްލައްވާ

ރާއްޖޭގެ ރައީސް ކަން ކުރެއްވި ބޭފުޅަކަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގައި ވާދަ ނުކުރެއްވޭ ގޮތް ހަދަން އިސްލާހެއް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

 

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބާ ބެހޭ ގާނޫނަށް އެ އިސްލާހު ހުށަހެޅުއްވީ ދިއްދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުއްލަތީފް އެވެ.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް މި އިސްލާހު ހުށަހެޅި އިރު، އަންނަ އެޕްރީލް މަހު އޮންނަ އިންތިޚާބަށް ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ގެންދަވަނީ ކެމްޕޭން ކުރައްވަމުންނެވެ. އެއާއެކު، ކުރީގެ ރައީސް ޔާމީން ވެސް މަޖިލީހަށް ވާދަކުރެއްވުމުގެ ވިސްނުންފުޅެއް ގެންގުޅުއްވާ ކަން ދާދި ފަހުން ނޫހަކަށް ދެއްވި އިންޓަވިއުއެއްގައި ހާމަކުރައްވާފައިވެ އެވެ. ވާދަކުރައްވާނެ ކަމަށް ސީދާ ވިދާޅު ނުވެ ޔާމީން ވިދާވެފައި ވަނީ ވަގުތު ޖެހުމުން އެކަން ނިންމަވާނެ ކަމަށެވެ.

Facebook Comments

އާޓިކަލް ވީހާވެސް ގިނަ ބޭފުޅުން ޝެއަރ ކޮއްފަ ދިވެހި ޕޯސްޓް ފޭސް ބުކު ޕޭޖަށް ލައިކް ކޮއް ދެއްވުން އެދެމެވެ އަދި ވީހާވެސް ގިނަ ބޭފުޅުން ދިވެހި ޕޯސްޓް އަށް ލިއެފަ މި އީމެއިލްައަށް memdhoom8@gmail.com މެއިލް ފޮނުއްވާށެވެ. ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ ލިއުންތަކައް ދިވެހި ޕޯސްޓް ން މަރުހަބާ ކިޔަމެވެ.ޚަބަރާއިގުޅޭ އިތުރު ލިޔުންތައް

ބ. ދަރަވަންދޫގެ ބޮޑު ސަރަޙައްދެއްގައި އަލިފާން ރޯވެއްޖެ

ސުވާދީބު

އެމްޑީޕީޓިކެޓްގައި މަޖިލިސްއަށް ވާދަ ކުރައްވާ ހުރިހާ ކެންޑިޑޭޓުންވެސް”ޑީޕީ” އިން އިސްތިހާރު ކޮށްދޭނެ”

ސުވާދީބު

ނޮވެލްޓީ އަލީ ހުސެއިން އަވަހާރަވެއްޖެ

ސުވާދީބު
Share