web analytics
ކުއްލި ޙަބަރު

ރައީސް ނަޝީދު މަޖިލިސް އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރައްވަނީ

ދިވެހި ޕޯސްޓް (ޑީޕީ) ގެ ސޯޝަލް މީޑިއާ ގުރޫޕަށް ޖޮއިން ވުމަށް ކުލިކު ކޮއްލައްވާ

ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު މަޖިލީސް އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރައްވާނެކަން އިއުލާން ކުރައްވައިފިއެވެ.

ރައީސް ނަޝީދު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީސްގައި ވާދަކުރައްވާކަން ހާމަވީ މިހާރު ކުރިއަށްދާ އެމްޑީޕީގެ ގައުމީ މަޖިލީސްގެ ޖަލްސާގައި މީދޫ ދާއިރާގެ ރައީސް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުންނެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވީ އެމްޑީޕީއިން ވާދަކުރައްވާ ލިސްޓް މިހާރު ކަނޑައަޅާފައިވަނީ އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރައްވާ ބޭފުޅުން ތިިއްބެވި ކޮމިޓީ އަކުން ކަމަށެވެ.  އެގޮތުން އެމްޑީޕީގެ ހުރިހާ އިސް ފަރާތްތަކުން އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރައްވާކަން އޭނާ ފާހަނގަކުރެއްވިއެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވީ ޕާޓީގެ ރައީސްވެސް އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރައްވާނެ ކަމަށެވެ. މީގެއިތުރުން މިރޭގެ ޖަލްސާގައި އޭނާ ވަނީ ހުށެހެޅުމެއްވެސް ހުށަހަޅުއްވާފައެވެ. އެއީ އިންތިހާބުގައި ވާދަ ނުކުރައްވާ ބޭފުޅުން ތިއްބެވި ކޮމިޓީއަކުން ގޮނޑިތަކާއި މެދު ގޮތެއް ނިންމެވުމަށެވެ.

ރައީސް ނަޝީދު އިންތިހާބުގައި ވާދަ ކުރައްވާނެ ކަމަށް މީދޫ ދާއިރާގެ ރައީސް ވިދާޅުވިނަމަވެސް ރައީސް ނަޝީދު އަދި އެކަން ހާމަކުރައްވާފައެއް ނުވެއެވެ.

މީގެ ކުރިން ބޭއްވި ނޫސް ކޮންފަރެންސް ތަކުގައި ރައީސް ނަޝީދު ސީދާ އެ ސުވާލަށް ޖަވާބު ދެއްވާފައެއް ނުވެއެވެ.

ތަފްސީލު އަންނަނީ

Facebook Comments

އާޓިކަލް ވީހާވެސް ގިނަ ބޭފުޅުން ޝެއަރ ކޮއްފަ ދިވެހި ޕޯސްޓް ފޭސް ބުކު ޕޭޖަށް ލައިކް ކޮއް ދެއްވުން އެދެމެވެ އަދި ވީހާވެސް ގިނަ ބޭފުޅުން ދިވެހި ޕޯސްޓް އަށް ލިއެފަ މި އީމެއިލްައަށް memdhoom8@gmail.com މެއިލް ފޮނުއްވާށެވެ. ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ ލިއުންތަކައް ދިވެހި ޕޯސްޓް ން މަރުހަބާ ކިޔަމެވެ.ޚަބަރާއިގުޅޭ އިތުރު ލިޔުންތައް

ސިއްރު ފެންފުށީ އިމާރާތަކުން ވެއްޓުނު ދިވެއްސަކު ނިޔާވެއްޖެ

ސުވާދީބު

އަދާލަތު ޕާޓީ އިން ވާދަކުރާ 13 ދާއިރާ އިއުލާންކޮށްފި

ސުވާދީބު

ވިޝާމާގެ މަރުގެ މައްސަލައިގައި މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ސުވާދީބު
Share