web analytics
ޙަބަރު

ރައީސް އެނބުރި މާލެ ވަޑައިގެންފި

ދިވެހި ޕޯސްޓް (ޑީޕީ) ގެ ސޯޝަލް މީޑިއާ ގުރޫޕަށް ޖޮއިން ވުމަށް ކުލިކު ކޮއްލައްވާ

ޔޫއޭއީއަށް ރައީސުލް ޖުމުހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅު ނިންމަވާލެއްވުމަށް ފަހު އެނބުރި މާލެ ވަޑައިގެންފިއެވެ.

ޔޫއޭއީގެ ވަލީއުލް އަހުދު މުހައްމަދު ބިން ޒައިދު އަލް ނަހްޔާގެ ދައުވަތުފުޅަކަށް ރައީސް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގައި ދިވެހި ރާއްޖެއާއި އެގައުމާ ދެމެދު އިތުރު ގުޅުންތައް ގާއިމުކުރުމަށް މަޝްވަރާ ކުރެއްވިއެވެ.

އެގޮތުން އިއާދަކުރެނިވި ހަކަތަ އުފެއްދުމާ ގުޅޭގޮތުން ދެގައުމުގެ ދެމެދުގައި އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކުރެވިގެން ދިޔައެވެ. އަދި ދެގައުމުގެ ދެމެދުގައި ޖޮއިންޓް ކޯޕަރޭޝަން ކޮމިޓީއެއް އުފެއްދުމަށް އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކުރެވިގެން ދިޔައެވެ.

Facebook Comments

އާޓިކަލް ވީހާވެސް ގިނަ ބޭފުޅުން ޝެއަރ ކޮއްފަ ދިވެހި ޕޯސްޓް ފޭސް ބުކު ޕޭޖަށް ލައިކް ކޮއް ދެއްވުން އެދެމެވެ އަދި ވީހާވެސް ގިނަ ބޭފުޅުން ދިވެހި ޕޯސްޓް އަށް ލިއެފަ މި އީމެއިލްައަށް memdhoom8@gmail.com މެއިލް ފޮނުއްވާށެވެ. ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ ލިއުންތަކައް ދިވެހި ޕޯސްޓް ން މަރުހަބާ ކިޔަމެވެ.ޚަބަރާއިގުޅޭ އިތުރު ލިޔުންތައް

ޒިޔަތު ގޭބަންދަށް ބަދަލުކޮށްފި

ސުވާދީބު

އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ މައްސަލައިގައި ރައީސް ޔާމީންގެ ވަކީލުކަން އާޒިމާއަށް ދެން ނުކުރެވޭނެ

ސުވާދީބު

ފުވައްމުލަކާއި އައްޑުއަށް ޔެލޯ އެލާޓް ނެރެފި

ސުވާދީބު
Share