web analytics
ޙަބަރު

ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި ރައީސް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އިންޑިޔާއަށް

ދިވެހި ޕޯސްޓް (ޑީޕީ) ގެ ސޯޝަލް މީޑިއާ ގުރޫޕަށް ޖޮއިން ވުމަށް ކުލިކު ކޮއްލައްވާ

ރާއްޖޭގެ ރައީސުލް ޖުމުހޫރިއްޔާގެ މަގާމާއި ހަވާލުވެވަޑައިގަތުމަށް ފަހު ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ކުރައްވާ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅުގައި އިންޑިޔާއަށް މިއަދު ރައީސް ސޯލިހް ފުރާވަޑައިގެންފިއެވެ.

ރައީސްގެ މިދަތުރުފުޅަކީ އިންޑިޔާގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދްރަ މޯދީގެ ދައުވަތުފުޅަކަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅެކެވެ. އިންޑިޔާއިން ވަނީ މިދަތުރުފުޅުގައި ރައީސް ސޯލިހަށް ރަތް ދޫލައިގެ މަރުހަބާއެއް އެރުވިގެން ދާނެ ކަމަށެވެ. އަދި ރިޔާސީ ގަނޑުވަރުގައި އިބޫ ހުންނަވާނީ ޝާހީ އިއްޒަތުގައި ކަމަށް ވެސް އިންޑިޔާއިން ހާމަކޮށްފައިވެއެވެ.

އިންޑިޔާއަށް ފުރާ ވަޑައިގަތުމުގެ ކުރިން ރައީސް ސޯލިހް ވަނީ ގައުމާ މުޚާތަބުކޮށް ވާހަކަ ދައްކަވާފައެވެ. އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވީ މިދަތުރުފުޅުން ލިބޭ އެންމެ ބޮޑު ހިތްހަމަ ޖެހުމަކަށް ވެގެންދާނީ ދިވެހި އާއިލާތަކާއި ބައްދަލުކޮށްލަން ފުރުސަތު ލިބުން ކަމަށެވެ.

އަދި ފާއިތުވެދިޔަ އަހަރުތަކުގައި އިންޑިޔާއާ ދިވެހިންނާ ދެމެދު އޮތް ގުޅުމަށް ލިބުނު ހީނަރުކަން ފޫބެއްދުމަށް މަސައްކަތް ކުރައްވާނެ ކަމަށް ވެސް ފުރާވަޑައިގަތުމުގެ ކުރިން ރައީސް އިބްރާޙިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ވިދާޅުވިއެވެ.

Facebook Comments

އާޓިކަލް ވީހާވެސް ގިނަ ބޭފުޅުން ޝެއަރ ކޮއްފަ ދިވެހި ޕޯސްޓް ފޭސް ބުކު ޕޭޖަށް ލައިކް ކޮއް ދެއްވުން އެދެމެވެ އަދި ވީހާވެސް ގިނަ ބޭފުޅުން ދިވެހި ޕޯސްޓް އަށް ލިއެފަ މި އީމެއިލްައަށް memdhoom8@gmail.com މެއިލް ފޮނުއްވާށެވެ. ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ ލިއުންތަކައް ދިވެހި ޕޯސްޓް ން މަރުހަބާ ކިޔަމެވެ.ޚަބަރާއިގުޅޭ އިތުރު ލިޔުންތައް

ސިއްހީ ހާލަތު ތަންނުދޭތީ އާޒިމާ މަޖިލިސް ކެމްޕޭން ހުއްޓާލައިފި

ސުވާދީބު

ޕެޓްރޯލާއި ޑީސަލް ވިއްކާ ތަންތަން 24 ގަޑިއިރު ހުޅުވާފައި ބެހެއްޓޭ ގޮތް ހަމަޖައްސައިފި

ސުވާދީބު

ފެލިވަރުގައި ކާނާ ވިހަވުމަކީ ނާދިރު ކަމެއް – މިފްކޯ

ސުވާދީބު
Share