web analytics
ކުއްލި ޙަބަރު

ރޮޒެއިނާ ޕްރައިމަރީ ކާމިޔާބުކޮށްފި

ދިވެހި ޕޯސްޓް (ޑީޕީ) ގެ ސޯޝަލް މީޑިއާ ގުރޫޕަށް ޖޮއިން ވުމަށް ކުލިކު ކޮއްލައްވާ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ ޓިކެޓު، އެ ދާއިރާގެ މެމްބަރުކަން މިހާރުވެސް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ރޮޒެއިނާ އާދަމް ކާމިޔާބު ކުރައްވައިފިއެވެ.

ރޮޒެއިނާ މި އިންތިހާބު ކާމިޔާބު ކުރެއްވީ ޖުމްލަ 693 ވޯޓާއެކުއެވެ. ރޮޒެއިނާއާ މި އިންތިހާބުގައި ދެން އެންމެ ގާތުން ވާދަކުރެއްވި އިމާދު ސޯލިހު އަށް ލިބިފައިވަނީ 415 ވޯޓެވެ.

Facebook Comments

އާޓިކަލް ވީހާވެސް ގިނަ ބޭފުޅުން ޝެއަރ ކޮއްފަ ދިވެހި ޕޯސްޓް ފޭސް ބުކު ޕޭޖަށް ލައިކް ކޮއް ދެއްވުން އެދެމެވެ އަދި ވީހާވެސް ގިނަ ބޭފުޅުން ދިވެހި ޕޯސްޓް އަށް ލިއެފަ މި އީމެއިލްައަށް memdhoom8@gmail.com މެއިލް ފޮނުއްވާށެވެ. ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ ލިއުންތަކައް ދިވެހި ޕޯސްޓް ން މަރުހަބާ ކިޔަމެވެ.ޚަބަރާއިގުޅޭ އިތުރު ލިޔުންތައް

މަޖިލިހުގެ އިންތިޚާބުގައި 87 ގޮނޑިއަށް ވާދަކުރަން އެމްޑީޕީގެ ގައުމީ މަޖިލިހުން ދެންމެ ފާސްކޮއްފި ކުއްލި ޙަބަރު

ސުވާދީބު

ކަނޑުހުޅުދޫގައި އެއްޖިންސުން ގުޅުން ހިންގަން ތިބި ބަޔަކުގެ ގައިގާ ތަޅައިގެންފި

ސުވާދީބު

ޕާކިސްތާނުގެ ބޮޑުވަޒީރު، އިމްރާން ހާންގެ އޮފީހުގައި އަލިފާން ރޯވެއްޖެ

ސުވާދީބު
Share