web analytics
ް މުނިފޫހި ފިލުވުން

ކައިވެނި ކުރަން އުޅޭ ކަމަށް ދެއްކި ވާހަކަ ޕަރިނީތި ދޮގުކޮށްފި

ދިވެހި ޕޯސްޓް (ޑީޕީ) ގެ ސޯޝަލް މީޑިއާ ގުރޫޕަށް ޖޮއިން ވުމަށް ކުލިކު ކޮއްލައްވާ

ކައިވެނި ކުރަން އުޅޭ ކަމަށް ދެއްކި ވާހަކަ ޕަރިނީތި ޗޯޕްރާ ދޮގުކޮށްފިއެވެ.
މިމަހު ފުރަތަމަ ދުވަހު ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްރާ އާއި ނިކް ޖޯނަސް ކައިވެނިކޮށްފައިވާއިރު އެކައިވެންޏަށްފަހު ޕަރިނީތި ވެސް އޭނާގެ ލޯބިވެރިޔާ ކަމަށް ބުނާ ޗަރިތް ދިސާއީ އާ ވަރަށް އަވަހަށް ކައިވެނި ކުރާނެ ކަމަށް ވާހަކަ ވަނީ ފެތުރިފައެވެ. ނަމަވެސް ޕަރިނީތި ވަނީ އެހަބަރުތަކަށް މިހާރު ރައްދެއް ދީފައެވެ.

ޓުވިޓާ މެދުވެރިކޮށް ޕަރިނީތީ ބުނީ އެއީ ހަގީގަތް ނެތް ވާހަކަތަކެއް ކަމަށެވެ. އަދި ކައިވެނިކުރަން އުޅޭނަމަ އުފާވެރި ކަމާއެކު އެހަބަރު ހާމަކުރާނެ ކަމަށްވެސް ޕަރިނީތި ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ޕަރިނީތި އެންމެ ފަހުން ފެނިފައިވަނީ ނަމަސްތޭ އިންގްލެންޑުންނެވެ. ފިލްމަށް ހާބޮޑު ކާމިޔާބެއް ލިބިފައިނުވާއިރު އެފިލްމުގައި ޕަރިނީތި އާއެކު ފެނިގެންދިޔައީ އަރްޖުން ކަޕޫރެވެ. ޕަރިނީތި ދެން ފެނިގެންދާނީ ޖަބަރިޔާ ޖޯޑީ އިންނެވެ. އަންނަ އަހަރުގެ މެއި މަހުގެ 17ގައި އެފިލްމު ނެރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާއިރު އެފިލްމުގައި ޕަރިނީތި އާއކު ފެނިގެންދާނީ ސިދާތު މަލްހޯތުރާއެވެ.

Facebook Comments

އާޓިކަލް ވީހާވެސް ގިނަ ބޭފުޅުން ޝެއަރ ކޮއްފަ ދިވެހި ޕޯސްޓް ފޭސް ބުކު ޕޭޖަށް ލައިކް ކޮއް ދެއްވުން އެދެމެވެ އަދި ވީހާވެސް ގިނަ ބޭފުޅުން ދިވެހި ޕޯސްޓް އަށް ލިއެފަ މި އީމެއިލްައަށް memdhoom8@gmail.com މެއިލް ފޮނުއްވާށެވެ. ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ ލިއުންތަކައް ދިވެހި ޕޯސްޓް ން މަރުހަބާ ކިޔަމެވެ.ޚަބަރާއިގުޅޭ އިތުރު ލިޔުންތައް

އަލާދީންގެ އުދުހޭ މުއްސަލަ ހަޤީޤަތަކަށް ވަނީ

ސުވާދީބު

ނާގެ މޭކްއޯވާ:ދާއިރާއަށް އުއްމީދީ ނަމެއް

ސުވާދީބު

ނިމިދިޔަ އަހަރު ބޮލީވުޑްގައި އެންމެ ހިނގި ލޯބިވެރިން އިނގޭތަ؟

ސުވާދީބު
Share