web analytics
ދީން

ކޮމާޝަލް ބޭނުމަށް އެޗްޑީސީން ބައެއް ތަންތަން ދޫކުރަނީ

ދިވެހި ޕޯސްޓް (ޑީޕީ) ގެ ސޯޝަލް މީޑިއާ ގުރޫޕަށް ޖޮއިން ވުމަށް ކުލިކު ކޮއްލައްވާ

ދީނުން ބޭރުވެފައިވާ މީހުންނާ މެދު ކަމާ ބެހޭ މުއައްސަސާތަކުން ފިޔަވަޅު އެޅުމަކީ އެފަރާތުގެ ޒިންމާއެއް ކަމަށް މަޝްހޫރު ދީނީ އިލްމުވެރިޔާ ޝެއިޚް އިލްޔާސް ހުސެއިން ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

އިލްޔާސް މިހެން ވިދާޅުވީ އޭނާ މިއަދު ހެނދުނު ކުރެއްވި ޓުވީޓެއްގަ އެވެ.

އިލްޔާސް ވިދާޅުވީ އަޅުގަނޑުމެންގެ މާތް ނަބިއްޔާއަށް ބަދުބަސް ބުނާ މީހަކީ ދީނުން ބޭރުވެ މުރުތައްދު ވެފައިވާ މީހެއް ކަމަށާއި އަދި އެއީ މުސްލިމުންގެ ލެޔާ ކުޅެލުމެއް ކަމަށެވެ.

“ކަމާ ބެހޭ ފަރާތްތަކުން ފިޔަވަޅު އެޅުމަކީ އެފަރާތުގެ ޒިންމާއެއް. އެފަދަ ފަރާތްތަކާ މެދު ފިޔަވަޅު ނޭޅުމަކީ މުޖުތަމައުގެ އަމާންކަން ގެއްލޭނެ ކަމެއް.” އިލްޔާސްގެ ޓުވީޓުގައި ވިދާޅުވެފައިވެ އެވެ.

ޝެއިޚް އިލްޔާސް މިމޭރުމުން ޓުވީޓު ކުރެއްވި އިރު، އިސްލާމްދީނާ ގުޅުން ހުރި އެކި މައުޟޫތަކަށް ސޯޝިއަލް މީޑިއާގައި ކުރެވޭ އެކި ކަހަލަ ބަހުސްތައް މި ދުވަސްވަރު ވަނީ އިތުރުވެފަ އެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ދީނުގެ އަސްލުތަކާ ފުށު އަރާ އަދި ޚިލާފު އުފެދޭ ޒާތުގެ ވާހަކަތައް ވެސް ދަނީ ދައްކަމުންނެވެ.

Facebook Comments

އާޓިކަލް ވީހާވެސް ގިނަ ބޭފުޅުން ޝެއަރ ކޮއްފަ ދިވެހި ޕޯސްޓް ފޭސް ބުކު ޕޭޖަށް ލައިކް ކޮއް ދެއްވުން އެދެމެވެ އަދި ވީހާވެސް ގިނަ ބޭފުޅުން ދިވެހި ޕޯސްޓް އަށް ލިއެފަ މި އީމެއިލްައަށް memdhoom8@gmail.com މެއިލް ފޮނުއްވާށެވެ. ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ ލިއުންތަކައް ދިވެހި ޕޯސްޓް ން މަރުހަބާ ކިޔަމެވެ.ޚަބަރާއިގުޅޭ އިތުރު ލިޔުންތައް

މުއުޖިޒާތް : ހަނދު ދެފަޅިވުން

ސުވާދީބު

ސިޔާސީ ފިކުރަށް ބަލައި އިލްމީ މަސައްކަތް ހުއްޓާލީތީ ހިތާމަކުރަން – ޑރ ޝަހީމް

ސުވާދީބު

ކަރަންޓީނުގެ އުސޫލަކީ ގަޟާގަދަރަށް އީމާންވުމާއި ފުށުއަރާ ކަމެއް ނޫން: ‎ޚުޠުބާ

ސުވާދީބު
Share