web analytics
ޙަބަރު

އަނިޔާވެފައި ހުރި މީހެއްގެ ގައިން ލޭ އަންނާނީ ޓެކްސީތަކަށް އަރުވަން ދެކޮޅު ހަދައިފި

ދިވެހި ޕޯސްޓް (ޑީޕީ) ގެ ސޯޝަލް މީޑިއާ ގުރޫޕަށް ޖޮއިން ވުމަށް ކުލިކު ކޮއްލައްވާ

އަނިޔާވެފައި ހުރި ބިދޭސީއެއްގެ ގައިން ލޭ އަންނާތީ އޭނާ ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދިޔުމަށް ބައެއް ޓެކްސީތަކުން ދެކޮޅު ހަދައިފި އެވެ.

މީހަކު ޓުވިޓާގައި ލިޔެފައި އޮތީ ބިދޭސީއެއްގެ އަތާއި އަތްތިލަ ވަރަށް ބޮޑަށް ކަނޑައިގެން ގޮސް ހޮސްޕިޓަލަށް ދިޔުމަށް ބައެއް ޓެކްސީ މަގުމަތިން ހުއްޓުވި ކަމަށެވެ.
ނަމަވެސް އާރްސީސީގެ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ސައިޓެއް ކައިރީ އަނިޔާވެފައި ހުރި އެ މީހާ ޓެކްސީ އަށް ނާރުވާ ދެ ތިން ކާރެއް ދިޔަ ކަމަށް ޓުވިޓާގައި އޭނާ ލިޔެފައިވެ އެވެ.

ބިދޭސީ މީހާ ޓެކްސީ އަށް އެރުވީ ފަހަތުގައި ކަސްޓަމަރެއް ވެސް އިން ކާރެއް ކަމަށް ޓުވިޓާގައި އޭނާ ލިޔެފައިވެއެވެ. އަދި އަނިޔާވެފައި ހުރި މީހާ އާއި އޭނާގެ އެހީތެރިންނަށް ޖާގަ ދިނުމަށް ކަސްޓަމަރު ކާރުގެ ކުރީ ސީޓަށް ބަދަލުވި ކަމަށް ވެސް ބުނެފައިވެ އެވެ.
އަނިޔާވެފައި ތިބޭ މީހުން ޓެކްސީތަކަށް އެރުވުމަށް ދެކޮޅު ހެދި ހާދިސާތައް މީގެ ކުރިން ވެސް ހިނގާފައިވެ އެވެ.

Facebook Comments

އާޓިކަލް ވީހާވެސް ގިނަ ބޭފުޅުން ޝެއަރ ކޮއްފަ ދިވެހި ޕޯސްޓް ފޭސް ބުކު ޕޭޖަށް ލައިކް ކޮއް ދެއްވުން އެދެމެވެ އަދި ވީހާވެސް ގިނަ ބޭފުޅުން ދިވެހި ޕޯސްޓް އަށް ލިއެފަ މި އީމެއިލްައަށް memdhoom8@gmail.com މެއިލް ފޮނުއްވާށެވެ. ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ ލިއުންތަކައް ދިވެހި ޕޯސްޓް ން މަރުހަބާ ކިޔަމެވެ.ޚަބަރާއިގުޅޭ އިތުރު ލިޔުންތައް

ނުހައްގުން ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި މައްސަލަތައް ހުށަހަޅަން ހުޅުވާލައިފި

ސުވާދީބު

ހުޅުމާލޭގައި ހިނގި މާރާމާރީއެއްގައި ޒުވާނަކު ޒަޚަމްކޮށްލައިފި

ސުވާދީބު

ސަފީރުންގެ ގޮތުގައި އަށް ބޭފުޅަކު އައްޔަން ކުރަން ނިއްމައިފި

ސުވާދީބު
Share