web analytics
މަޖިލިސް

އަދާލަތުން މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ ޓިކެޓް އަނާރާ އަށް ދީފި

ދިވެހި ޕޯސްޓް (ޑީޕީ) ގެ ސޯޝަލް މީޑިއާ ގުރޫޕަށް ޖޮއިން ވުމަށް ކުލިކު ކޮއްލައްވާ

ކުރިއަށް އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގައި މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ ޓިކެޓް، އަދާލަތު ޕާޓީ އިން ދީނީ ޢިލްމުވެރިޔާ އަނާރާ ނައީމް އަށް ދީފިއެވެ.

މިހާރުވެސް މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރުގެ ގޮތުގައި ހުންނެވި އަނާރާ އަށް މަޖިލިސް ޓިކެޓް ދިނުމަށް އަދާލަތުން ނިންމާފައި ވަނީ ބޭއްވި އެ ޕާޓީގެ މަޝްވަރާ މަޖިލީހުގެ 2 ވަނަ ދައުރުގެ 146 ވަނަ ބައްދަލުވުމުގަ އެވެ. މިއީ ސަރުކާރު ހިންގާ ކޯލިޝަންގައި ހިމެނޭ ސިޔާސީ ޕާޓީއަކުން މަޖިލިސް އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރުމަށް ޓިކެޓް ދިން ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ.

މީގެ އިތުރުން މަޝްވަރާ މަޖިލީހުގެ ބައްދަލުވުމުގައި އަދާލަތު ޕާޓީގެ ރައީސް އައްޝައިޚް އިމްރާން އަބްދުﷲގެ މުޝީރަކަށް، މުހައްމަދު ޒަކީ (މ. އަހްމަދީ އާބާދު، މާލެ) ވެސް ވަނީ އައްޔަންކޮށްފަ އެވެ.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބު އޮންނާނީ އަންނަ އަހަރުގެ މާޗު މަހުގެ ތެރޭގައެވެ.

Facebook Comments

އާޓިކަލް ވީހާވެސް ގިނަ ބޭފުޅުން ޝެއަރ ކޮއްފަ ދިވެހި ޕޯސްޓް ފޭސް ބުކު ޕޭޖަށް ލައިކް ކޮއް ދެއްވުން އެދެމެވެ އަދި ވީހާވެސް ގިނަ ބޭފުޅުން ދިވެހި ޕޯސްޓް އަށް ލިއެފަ މި އީމެއިލްައަށް memdhoom8@gmail.com މެއިލް ފޮނުއްވާށެވެ. ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ ލިއުންތަކައް ދިވެހި ޕޯސްޓް ން މަރުހަބާ ކިޔަމެވެ.ޚަބަރާއިގުޅޭ އިތުރު ލިޔުންތައް

ނަޝީދު، އެމަނިކުފާނަށް ޙުކުމް އިއްވި ފަނޑިޔާރުގެ ކިބައިން ބަދަލުހިފަނީ؟

ސުވާދީބު

އެމްޑީޕީގެ ބޮޑު ޑްރާމާ: ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް ދެބޭންގެ އަތްމައްޗަށް، ޕާޓީ އާއިލީވެރިކަމާ ދިމާއަށް

ސުވާދީބު

ޓްރިއޯ ޝިފާޢު އަމިއްލަ ގޮތުން މަޖިލީހަށް ވާދަކުރަނީ!

ސުވާދީބު
Share