web analytics
ކުއްލި ޙަބަރު

އަދީބުގެ ހާލު ސީރިޔަސްވެ ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންގޮސްފި

ދިވެހި ޕޯސްޓް (ޑީޕީ) ގެ ސޯޝަލް މީޑިއާ ގުރޫޕަށް ޖޮއިން ވުމަށް ކުލިކު ކޮއްލައްވާ

ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަދި މޯލްޑިވްސް ތާޑްވޭ ޑިމޮކްރަޓްސްގެ ރައީސް އަޙުމަދު އަދީބުގެ ސިއްހީ ހާލުކޮޅު ސީރިޔަސްވެ ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންގޮސްފިއެވެ.

ދެންމެ އެމަނިކުފާނު ވަނީ އައިޖީއެމްއެޗް އަށް ގެންގޮސް އެމަޖެންސީ ގައި ފަރުވާ ދޭން ފަށާފައެވެ. އަދީބު އައިޖީއެމްއެޗް އަށް ވައްދައިގެން ގެންދިޔައީ ފުރޮޅުލީ ގޮނޑިއެއްގައެވެ،

އަދީބާ ގާތް މީހަކު، “ވަގުތު” އަށް މައުލޫމާތު ދެމުން ބުނީ އަދީބަށް ރަނގަޅަށް ނުހިނގޭކަމަށެވެ. އަދި އަދީބުގެ އަތަށް ވަރަށް ބޮޑަށް އަނިޔާވެފައިވާކަމަށް ބެލެވޭކަމަށާއި އެހެންނަމަވެސް، އަދީބުގެ އަތަށް އަނިޔާވި ސަބަބެއް ނޭނގޭކަމަށް އޭނާ ބުންޏެވެ.

Facebook Comments

އާޓިކަލް ވީހާވެސް ގިނަ ބޭފުޅުން ޝެއަރ ކޮއްފަ ދިވެހި ޕޯސްޓް ފޭސް ބުކު ޕޭޖަށް ލައިކް ކޮއް ދެއްވުން އެދެމެވެ އަދި ވީހާވެސް ގިނަ ބޭފުޅުން ދިވެހި ޕޯސްޓް އަށް ލިއެފަ މި އީމެއިލްައަށް memdhoom8@gmail.com މެއިލް ފޮނުއްވާށެވެ. ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ ލިއުންތަކައް ދިވެހި ޕޯސްޓް ން މަރުހަބާ ކިޔަމެވެ.ޚަބަރާއިގުޅޭ އިތުރު ލިޔުންތައް

އެމްސީ ހަމީދު ފުލުހުންގެ ވަޒީފާ އިން ވަކިކުރީ ރަނގަޅަށް ނޫން ކަމަށް ހުކުމް ކޮށްފި

ސުވާދީބު

ހުޅުދޫ ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީ ކެނޑިޑޭޓް އިލްޔާސް ލަބީބުގެ އާއިލީ ކުންފުންޏަށް އެސްއޯއެފްގެ ފައިސާ ވަދެފައިވޭ

ސުވާދީބު

މާފުށީ ކޮންސްޓްރަކްޝަން މަސައްކަތް ކުރަން އުޅުނު ބަންގްލަދޭޝްގެ ފިރިހެނަކު ނިޔާވެއްޖެ

ސުވާދީބު
Share