web analytics
ދީން

އަލެކްސް ފަދަ ވަގު އައިޑީތަކުގަ ދީނަށާ ޢިލްމުވެރިންނާ ދެކޮޅަށް ބަސްބުނާ މީހުންނަށް ޝައިޚް އިލްޔާސް ގެ ހަމަލާއެއް!

ދިވެހި ޕޯސްޓް (ޑީޕީ) ގެ ސޯޝަލް މީޑިއާ ގުރޫޕަށް ޖޮއިން ވުމަށް ކުލިކު ކޮއްލައްވާ

އަލެކްސް ފަދައިން ފިލައިތިބެ ވަގު އައިޑީތަކުގައި އިސްލާމް ދީނަށާއި ޢިލްމުވެރިންނާއި ދެކޮޅަށް ބަސްބުނާ މީހުންނަށް ފަޟީލަތުއްޝައިޚް އިލްޔާސް ހުސައިން ބަހުގެ ހަމަލާއެއް ދެއްވައިފިއެވެ.  

ޝައިޚް އިލްޔާސް ވިދާޅުވީ ދީނަށާއި ޢިލްމުވެރިންނާއި ދެކޮޅަށް ވަގު އައިޑީގައި ބަސްބުނުމަކީ ޔަޤީނުންވެސް ދީނަށާއި ޤައުމަށް ވަފާތެރި އިޚްލާސްތެރި މުސްލިމް މުވާތިނަކު ކުރާނެ ކަމެއް ނޫންކަމަށެވެ. އަދި މުންކަރާތްތަކާއި ދެކޮޅު ހެދުމަކީ ހަރުކަށި ކަމެއްނޫން ކަމަށާއި އަހަރެމެން (ޢިލްމްވެރިން) ބައަކާ ދެކޮޅުވެރި ވާނީވެސް އަދި އެކުވެރި ވާނީވެސް ހައްޤުގެ ދިފާއުގައި ކަމަށެވެ.

Ilyas Hussain@shkilyas

Dhēnashai, ilmuverinnā dhekolhah, vagu ID gai basbunumukē yagēnunves dhēnashai gaumah vafātheri ikhlāsthei muslimu muvathinaku kurānekameh noon.
Munkaraiythakā dhekolhu hedhumakē harukashikameh noon. Aharemen bayakaa ekuveri vānēves dhekolhu veri vānē ves haqquge dhifaaugai.

41 people are talking about this

Facebook Comments

އާޓިކަލް ވީހާވެސް ގިނަ ބޭފުޅުން ޝެއަރ ކޮއްފަ ދިވެހި ޕޯސްޓް ފޭސް ބުކު ޕޭޖަށް ލައިކް ކޮއް ދެއްވުން އެދެމެވެ އަދި ވީހާވެސް ގިނަ ބޭފުޅުން ދިވެހި ޕޯސްޓް އަށް ލިއެފަ މި އީމެއިލްައަށް memdhoom8@gmail.com މެއިލް ފޮނުއްވާށެވެ. ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ ލިއުންތަކައް ދިވެހި ޕޯސްޓް ން މަރުހަބާ ކިޔަމެވެ.



ޚަބަރާއިގުޅޭ އިތުރު ލިޔުންތައް

އިސްލާމީ ގައުމުތަކުގެ ވެރިންގެ ސަމިޓަށް ރައީސް މާދަމާ މައްކާ އަށް ވަޑައިގަންނަވާނެ

ސުވާދީބު

“ހައްދަވައި ބޮޑު ކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ! މިއަޅާގެ މަންމައާއި ބައްޕައަށް ފާފަ ފުއްސަވާންދޭވެ!”

ސުވާދީބު

އިސްލާމްދީނާއި ދެކޮޅަށް ދައްކާ ވާހަކަތައް މިނިސްޓްރީ އިން ކުށްވެރިއެއް ނުކުރި

ސުވާދީބު
Share