web analytics
ޙަބަރު

އާ ދެޕާޓީ އުފެއްދުމުގެ ޖަލްސާ ބާއްވަން ހުއްދަ ދީފި

ދިވެހި ޕޯސްޓް (ޑީޕީ) ގެ ސޯޝަލް މީޑިއާ ގުރޫޕަށް ޖޮއިން ވުމަށް ކުލިކު ކޮއްލައްވާ

އަލަށް އުފައްދަން ހުށަހަޅާފައިވާ ސިޔާސީ ދެ ޕާޓީ އުފެއްދުމުގެ އާއްމު ޖަލްސާ ބާއްވަން އިލެކްޝަން ކޮމިޝަނުން މިއަދު ހުއްދަ ދީފި އެވެ.

އިލެކްޝަން ކޮމިޝަނުގެ މެމްބަރު އަހުމަދު އަކްރަމް “މިހާރު” އަށް ވިދާޅުވީ ޕާޓީ އުފެއްދުމުގެ އާއްމު ޖަލްސާ ބޭއްވުމުގެ ހުއްދަ މިއަދު ދިނީ މޯލްޑިވްސް ލޭބާ އެންޑް ސޯޝަލް ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ އަދި މޯލްޑިވްސް ތާޑް ވޭ ޑިމޮކްރޭޓްސްގެ ނަމުގައި އުފައްދަން ހުށަހަޅާފައިވާ ޕާޓީއަށް ކަމަށެވެ.

ޕާޓީ އުފެއްދުމުގެ ޖަލްސާ ބާއްވަން ހުއްދަ ދިނުމުން ބާއްވަން ޖެހޭނީ މަދުވެގެން 300 މީހުން ބައިވެރިވާ ޖަލްސާއެކެވެ. އެގޮތުން ބާއްވާ ޖަލްސާގައި ޕާޓީގެ އަސާސީ ގަވައިދާއި މެނިފެސްޓޯ އެކުލަވައިލަން ޖެހޭނެ އެވެ. އޭގެ އިތުރުން ވެސް ސިޔާސީ ޕާޓީތަކާ ބެހޭ ގާނޫނުގައި ބުނާ ގިނަ ކަންތައްތަކެއް އެ ޖަލްސާގައި ފުރިހަމަ ކުރާނެ އެވެ.

“ކޮމިޝަނުން އެ ޖަލްސާ މޮނިޓާ ކުރާނެ. އަދި އެއީ ސައްހަ ޖަލްސާއެއް ކަމަށް ވެއްޖެ ނަމަ ޕާޓީ ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްދޭނެ،” ޕާޓީ އުފެއްދުމުގެ ޕްރޮސީޖާ އޮންނަ ގޮތް ކިޔައި ދެއްވަމުން އަކްރަމް ވިދާޅުވި އެވެ.

އަލަށް އުފައްދަން މަސައްކަތްކުރާ ދެ ޕާޓީގެ ތެރެއިން މޯލްޑިވްސް ތާޑްވޭ ޑިމޮކްރޭޓްސް އުފައްދަން އިސްކޮށް މަސައްކަތް ކުރައްވަމުން ގެންދަވަނީ ވިޔަފާރިވެރިންގެ ޖަމިއްޔާގެ ނައިބު ރައީސް އިސްމާއީލް އާސިފެވެ. ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު އަދީބު ވަނީ އެޕާޓީއަށް ސޮއިކުރައްވައިފަ އެވެ.

މޯލްޑިވްސް ލޭބާ އެންޑް ސޯޝަލް ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ އުފައްދަން އިސްކޮށް މަސައްކަތް ކުރައްވަމުން ގެންދަވަނީ ގާނޫނީ ވަކީލު ގާނޫނީ ވަކީލް އަބްދުﷲ ހަސީން އެވެ. އެ ޕާޓީ އުފެއްދުމުގެ ހުއްދަ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ދިނީ މިދިޔަ އޮގަސްޓް މަހު އެވެ.

Facebook Comments

އާޓިކަލް ވީހާވެސް ގިނަ ބޭފުޅުން ޝެއަރ ކޮއްފަ ދިވެހި ޕޯސްޓް ފޭސް ބުކު ޕޭޖަށް ލައިކް ކޮއް ދެއްވުން އެދެމެވެ އަދި ވީހާވެސް ގިނަ ބޭފުޅުން ދިވެހި ޕޯސްޓް އަށް ލިއެފަ މި އީމެއިލްައަށް memdhoom8@gmail.com މެއިލް ފޮނުއްވާށެވެ. ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ ލިއުންތަކައް ދިވެހި ޕޯސްޓް ން މަރުހަބާ ކިޔަމެވެ.ޚަބަރާއިގުޅޭ އިތުރު ލިޔުންތައް

ޓެކްސީ އަގު ކަނޑައެޅުމުގެ ފޯރަމް: ގޭގެ ކުލި، ކަރަންޓް ބިލް، ފެން ބިލް!

ސުވާދީބު

ދިވެހިން ނަމޫނާ ދައްކައިފި، ޔަމަން ފަންޑަށް 1.8 މިލިއަން ރުފިޔާ ލިބިއްޖެ

ސުވާދީބު

ޓޫރިޒަމް ގަވައިދުތަކަށް އާންމުންގެ ހިޔާލު ހޯދަނީ

ސުވާދީބު
Share