web analytics
ޙަބަރު

އާ ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތަށް ޗައިނާގެ ތައުރީފް

ދިވެހި ޕޯސްޓް (ޑީޕީ) ގެ ސޯޝަލް މީޑިއާ ގުރޫޕަށް ޖޮއިން ވުމަށް ކުލިކު ކޮއްލައްވާ

ޗައިނާގެ ބެލްޓް އެންޑް ރޯޑް އިނިޝިއޭޓިވް (ބީއާރްއައި) ގެ ދަށުން ރާއްޖޭގައި ޗައިނާއިން ހިންގާ މަޝްރޫއުތަކަށް ހުއްޓުމެއް ނައިސް ކުރިއަށްދާނެ ކަމަށް ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު ވިދާޅުވުމުން ޗައިނާ އިން ތައުރީފުކޮށްފި އެވެ.

އޭޝިއާ، ޔޫރަޕް އަދި އެފްރިކާއާ ޗައިނާ ގުޅުވާލައި ޗައިނާއާ އެކު ވިޔަފާރީގެ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރަން ޗައިނާއިން ހިންގާ ބިޔަ މަޝްރޫއުގެ ދަށުން ރާއްޖޭގައި ކުރާ މަސައްކަތްތައް އެއްބަސްވުމާ އެއްގޮތަށް ކުރިއަށްދާނެ ކަމަށް ޝާހިދު ވިދާޅުވީ ޝިންހުއާ ނިއުސް އެޖެންސީ އަށް ދެއްވި އިންޓަވިއުއެއްގަ އެވެ.

ޝާހިދުގެ ވާހަކަތަކަށް ތައުރީފުކުރައްވައި، ޗައިނާގެ ފޮރިން ސެކްރެޓަރީ ހުއާ ޗުންޔިންގް، ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި ވިދާޅުވީ އެ ވާހަކަތަކުން އަންގައިދެނީ ޗައިނާއާ އެކު ރާއްޖޭން ބަދަހި ގުޅުމެއް އުފައްދަން އާ ސަރުކާރުން ވެސް ބޭނުންވުން ކަމަށެވެ.

ރާއްޖޭގައި ޗައިނާ އިން ކުރިއަށް ގެންދާ، ބްރިޖާއި އެއާޕޯޓް އަދި ހައުސިން މަޝްރޫތަކަކީ ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ދިރިއުޅުމާ ވަރަށް ބޮޑަށް ގުޅުން ހުރި މުހިންމު މަސައްކަތްތަކެއް ކަމަށް ހުއާ ވިދާޅުވި އެވެ. މި މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދަނީ ދެ ގައުމަށް ވެސް ފައިދާވާ ގޮތަށް، އެއްބަޔަކު އަނެއް ބަޔަކަށް އިހްތިރާމާ އެކުގައި ކަމަށާއި އެކަމުގެ ސަބަބުން ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދަށް ހެޔޮ ބަދަލުތައް އައިސް އާންމު ދިރިއުޅުމުގެ ހާލަތު ރަނގަޅުވަމުން އަންނަ ކަމަށް ވެސް ހުއާ ވިދާޅުވި އެވެ.

ފޮރިން ސެކްރެޓަރީ ވިދާޅުވީ ދެ ގައުމުގެ ޒަމާންވީ އެކުވެރިކަން ދެމެހެއްޓުމަށް، ރާއްޖޭގެ އާ ސަރުކާރާ އެކު މަސައްކަތްކުރަން ޗައިނާ ތައްޔާރަށް އޮތް ކަމަށެވެ. އޭނާ ވިދާޅުވީ ބީއާރްއައި އަކީ ދެ ގައުމަށް ވެސް ފައިދާ ހުރި މަޝްރޫއެއް ކަމަށެވެ.

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގައި ޗައިނާއާ ގާތް ގުޅުމެއް އުފައްދައި، ބިޔަ މަޝްރޫއުތަކެއް ފަށާފައި ވާއިރު، ރާއްޖެއާ އަވަށްޓެރި، ޗައިނާގެ ވާދަވެރި އިންޑިއާއާ ގުޅުން ވަނީ ގޯސްވެފަ އެވެ.

Facebook Comments

އާޓިކަލް ވީހާވެސް ގިނަ ބޭފުޅުން ޝެއަރ ކޮއްފަ ދިވެހި ޕޯސްޓް ފޭސް ބުކު ޕޭޖަށް ލައިކް ކޮއް ދެއްވުން އެދެމެވެ އަދި ވީހާވެސް ގިނަ ބޭފުޅުން ދިވެހި ޕޯސްޓް އަށް ލިއެފަ މި އީމެއިލްައަށް memdhoom8@gmail.com މެއިލް ފޮނުއްވާށެވެ. ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ ލިއުންތަކައް ދިވެހި ޕޯސްޓް ން މަރުހަބާ ކިޔަމެވެ.ޚަބަރާއިގުޅޭ އިތުރު ލިޔުންތައް

ވައުދު ފުއްދުމުގައި އެމްޑީޕީން މަސައްކަތް ކުރާނީ ރަނުން ރަނަށް – ނަޝީދު

ސުވާދީބު

ޕީޕީއެމްގެ ހަރަކާތްތައް ވަރުގަދަ ކުރަނީ

ސުވާދީބު

ކުރީ ސަރުކާރުން އަޅަން ފެށި 7000 ފްލެޓް، މިސަރުކާރުން 3588 އަށް މަދުކޮށްފި

ސުވާދީބު
Share