web analytics
ޙަބަރު

އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް އާދިއްތަ ދުވަހުން ފެށިގެން ޕާސްޕޯޓަށް އެދެވޭނެ: އިމިގްރޭޝަން

ދިވެހި ޕޯސްޓް (ޑީޕީ) ގެ ސޯޝަލް މީޑިއާ ގުރޫޕަށް ޖޮއިން ވުމަށް ކުލިކު ކޮއްލައްވާ

އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް، އާދިއްތަ ދުވަހުން ފެށިގެން ޕާސްޕޯޓަށް އެދެވޭނެ ކަމަށް އިމިގްރޭޝަނުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

އިމިގްރޭޝަނުން ކުރިން އޮތީ އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް ޕާސްޕޯޓް ޚިދުމަތަށް އެދެވޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސަން ނިންމިކަން އިއުލާންކޮށްފަ އެވެ.

އިމިގްރޭޝަނުން މިއަދު ކުރި އިއުލާނުގައި ބުނީ ޕާސްޕޯޓަށް އެދި ހުށަހަޅާ ލިޔުންތައް ފޮނުވަން ޖެހޭނީ އީމެއިލްގެ ސަބްޖެކްޓްގައި، ޕާސްޕޯޓަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ފުރިހަމަ ނަމާއި އައިޑީކާޑު ނަމްބަރާއި ގުޅޭނެ ނަމްބަރު ހިމެނޭ ގޮތަށް ކަމަށެވެ.

އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް ޕާސްޕޯޓަށް އެދޭއިރު، ޕާސްޕޯޓަށް އެދޭ ފޯމާއި އައިޑީކާޑުގެ ކޮޕީ އާއި 10 ރުފިޔާގެ ރެވެނިއު ސްޓޭމްޕްގެ އިތުރުން އެންމެ ފަހުން ހަދާފައިވާ ޕާސްޕޯޓްގެ ޑޭޓާ ޕެކޭޖްގެ ކޮޕީ އާއި ޕާސްޕޯޓް ސައިޒްގައި އެއް މަސް ހަމަނުވާ ފޮޓޯއެއް ހުށަހަޅަން ޖެހޭނެ ކަމަށް އެ އިއުލާނުގައިވެ އެވެ.

އިމިގްރޭޝަން ކޮންޓްރޯލާ މުހައްމަދު އަހުމަދު ހުސައިން (ހަނަފީ) ދާދިފަހުން ވިދާޅުވެފައިވަނީ އޮންލައިން ޕޯޓަލެއް މެދުވެރިކޮށް ޕޯސްޕޯޓަށް އެދެވޭނެ އިންތިޒާމެއް ވެސް މިއަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން ހަމަޖައްސަން މިއަހަރު މަސައްކަތް ކުރަމުން ގެންދަވާ ކަމަށެވެ.

Facebook Comments

އާޓިކަލް ވީހާވެސް ގިނަ ބޭފުޅުން ޝެއަރ ކޮއްފަ ދިވެހި ޕޯސްޓް ފޭސް ބުކު ޕޭޖަށް ލައިކް ކޮއް ދެއްވުން އެދެމެވެ އަދި ވީހާވެސް ގިނަ ބޭފުޅުން ދިވެހި ޕޯސްޓް އަށް ލިއެފަ މި އީމެއިލްައަށް memdhoom8@gmail.com މެއިލް ފޮނުއްވާށެވެ. ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ ލިއުންތަކައް ދިވެހި ޕޯސްޓް ން މަރުހަބާ ކިޔަމެވެ.ޚަބަރާއިގުޅޭ އިތުރު ލިޔުންތައް

ޖިންނީން އިންސާނުންނަށް ގޯނާ ކުރާ ބައެއް ސަބަބުތައް

ސުވާދީބު

މިނިސްޓަރ މާރިޔާ އިންޑިއާގައި ދަތުރުކުރެއްވި ކާރު އެކްސިޑެންޓް ވެއްޖެ

ސުވާދީބު

އެމްއާރުއެމް ސިޔާސީ ޕާޓީ އަކަށް ބަދަލުކުރަނީ

ސުވާދީބު
Share