web analytics
ޙަބަރު

އެކްސިޑެންޓްވި 17 އަހަރުގެ ކުއްޖާ މަރުވެއްޖެ

ދިވެހި ޕޯސްޓް (ޑީޕީ) ގެ ސޯޝަލް މީޑިއާ ގުރޫޕަށް ޖޮއިން ވުމަށް ކުލިކު ކޮއްލައްވާ

މާލޭގެ މާރުކޭޓް ސަރަހައްދުގައި ޕާކްކޮށްފައި އޮތް ޕިކަޕެއްގައި ސައިކަލަކުން ޖެހި މިއަދު އަނިޔާވި އުމުރުން 17 އަހަރުގެ ފިރިހެން ކުއްޖާ މަރުވެއްޖެ އެވެ.

 

އައިޖީއެމްއެޗްގެ މީޑިއާ އޮފިޝަލް ވިދާޅުވީ، އެ ފިރިހެން ކުއްޖާ މަރުވީ ބޮލަށާއި ހަށިގަނޑުގެ އެކި ތަންތަނަށް ލިބުނު އަނިޔާތަކަށް ފަރުވާ ދެމުން އަންނަނިކޮށް މިއަދު 12:50 ހާއިރު ކަމަށެވެ.

ފުލުހުން ބުނިގޮތުގައި އެ އެކްސިޑެންޓު ހިނގީ ޕާކް ކޮށްފައި އޮތް ޕިކަޕެއްގައި ސައިކަލުން ޖެހިގެންނެވެ. ބާރު ސްޕީޑުގައި ދުއްވި ކަމަށް ބެލެވޭ ސައިކަލްގައި އިނީ އަނިޔާވި ކުއްޖާ އެކަންޏެވެ.

މުދަލާ އެކު ޕާކްކޮށްފައި އޮތް ބޮޑު ޕިކަޕުގައި ޖެހުނު އެއާބްލޭޑް ސައިކަލްގެ ހުންގާނު ވަނީ ފުނޑުފުނޑުވެފަ އެވެ.

Facebook Comments

އާޓިކަލް ވީހާވެސް ގިނަ ބޭފުޅުން ޝެއަރ ކޮއްފަ ދިވެހި ޕޯސްޓް ފޭސް ބުކު ޕޭޖަށް ލައިކް ކޮއް ދެއްވުން އެދެމެވެ އަދި ވީހާވެސް ގިނަ ބޭފުޅުން ދިވެހި ޕޯސްޓް އަށް ލިއެފަ މި އީމެއިލްައަށް memdhoom8@gmail.com މެއިލް ފޮނުއްވާށެވެ. ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ ލިއުންތަކައް ދިވެހި ޕޯސްޓް ން މަރުހަބާ ކިޔަމެވެ.ޚަބަރާއިގުޅޭ އިތުރު ލިޔުންތައް

ރައީސް ޞާލިޙް ތަރާވީޙް ނަމާދަށް ވަޑައިގަތުމުން ގިނަ ބައަކަށް ލިބުނީ ޙައިރާން ކަމެއް!

ސުވާދީބު

މުސްތަފާގެ ދުވަސް ދަނީބާ!

ސުވާދީބު

ޔާމީންގެ މަނީ ލޯންޑަރިން މައްސަލައިގައި އާޒިމާއާ ފުލުހުން ސުވާލުކޮށްފި

ސުވާދީބު
Share