web analytics
ދުނިޔެ

އެމެރިކާ މީހުން އެންމެ ގަޔާވާ އަންހެނަކަށް މިޝޭލް އޮބާާމާ

ދިވެހި ޕޯސްޓް (ޑީޕީ) ގެ ސޯޝަލް މީޑިއާ ގުރޫޕަށް ޖޮއިން ވުމަށް ކުލިކު ކޮއްލައްވާ

ވޮޝިންޓަން (ޑިސެމްބަރު 28) – އެމެރިކާ މީހުން އެންމެ ގަޔާވާ އަންހެނަކަށް ކުރީގެ ފަސްޓް ލޭޑީ މިޝޭލް އޮބާމާ ވެއްޖެ އެވެ.

މިޝޭލް އަށް މި މަގާމު ލިބުމާ އެކު ކުރީގެ ފަސްޓް ލޭޑީ އަދި ކުރީގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރުގެ އިތުރުން އެންމެ ފަހުގެ އިންތިޚާބުގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް ހިލަރީ ކްލިންޓަން ވޭތުވެދިޔަ 17 އަހަރު ދަމަހައްޓަވަމުން ގެންދެވި މަގާމު ވަނީ ނިމުމަކަށް އައިސްފަ އެވެ. ގެލަޕް ޕޯލުން އެކަމަނާ ތިން ވަނަ އަށް ދިޔަ އިރު ދެ ވަނަ ލިބިފައި ވަނީ ޓޯކް-ޝޯގެ ހުށަހެޅުންތެރިޔާ އޯޕްރާ ވިންފްރީ އެވެ. އިނގިރޭސި ރާނީ ވަނީ ގަދަ 10 ގެ ތެރޭގައި 50 ވަނަ ފަހަރަށް ހިމެނިވަޑައިގެންފަ އެވެ. ހިލަރީ ވަނީ އެމެރިކާ މީހުން އެންމެ ގަޔާވާ އަންހެނާގެ މަގާމު 22 ފަހަރު ހޯއްދަވައިފަ އެވެ.

އެމެރިކާ މީހުން އެންމެ ގަޔާވާ ފިރިހެނަކަށް ހޮވިފައި ވަނީ ކުރީގެ ރައީސް ބަރަކް އޮބާމާ އެވެ. މިއީ އެމަނިކުފާނަށް އެ މަގާމު ޖެހިޖެހިގެން ލިބިވަޑައިގެންނެވި 11 ވަނަ ފަހަރެވެ. ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ވަނީ ދެ ވަނަ މަގާމު މި ފަހަރު ވެސް ދިފާއު ކުރައްވައިފަ އެވެ. ޓްރަމްޕް ވަނީ ޖެހިޖެހިގެން ދެ ވަނަ މަގާމު ހަތަރު ވަނަ ފަހަރަށް ހޯއްދަވައިފަ އެވެ. ނަމަވެސް ޓްރަމްޕަކީ ރައީސްކަމުގެ މަގާމުގައި ހުންނަވައިގެން ލިސްޓުގެ އެއް ވަނަ ލިބިވަޑައިނުގެންނެވި ދެ ރައީސުންގެ ތެރޭން އެއް ބޭފުޅާ އެވެ. އަނެއް ބޭފުޅަކީ ޖެރަލްޑް ފޯޑެވެ. އޮބާމާ އަށް އަންނަ އަހަރު މި މަގާމު ލިބިއްޖެ އެ މަގާމު އެންމެ ގިނައިން ހޯއްދަވާފައިވާ ކުރީގެ ރައީސް ޑްވައިޓް އައިޒަންހޯވާއާ އެއްވަރު ކުރެވޭނެ އެވެ.

މިއީ 1946 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން 1976 ވަނަ އަހަރު ފިޔަވައި ކޮންމެ އަހަރަކު ވެސް ކުރިއަށް ގެންދާ ޕޯލެކެވެ. ޑިސެމްބަރު 3-12 އަށް ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ސާވޭގައި ސުވާލު ކުރި 1،025 މީހުން ގާތު އަހައިފައި ވަނީ އެ މީހުންނަށް އެންމެ ކަމުދާ، ދުނިޔޭގެ ކޮންމެ ހިސާބަކުން ވިޔަސް، އަަންހެނަކާއި ފިރިހެނެއްގެ ނަން ބުނެދޭށެވެ.

Facebook Comments

އާޓިކަލް ވީހާވެސް ގިނަ ބޭފުޅުން ޝެއަރ ކޮއްފަ ދިވެހި ޕޯސްޓް ފޭސް ބުކު ޕޭޖަށް ލައިކް ކޮއް ދެއްވުން އެދެމެވެ އަދި ވީހާވެސް ގިނަ ބޭފުޅުން ދިވެހި ޕޯސްޓް އަށް ލިއެފަ މި އީމެއިލްައަށް memdhoom8@gmail.com މެއިލް ފޮނުއްވާށެވެ. ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ ލިއުންތަކައް ދިވެހި ޕޯސްޓް ން މަރުހަބާ ކިޔަމެވެ.ޚަބަރާއިގުޅޭ އިތުރު ލިޔުންތައް

ކޮންމެ އުފަލަކަށް ވެސް ނިމުމެއް

ސުވާދީބު

ބާރުގަދަ ގޮވުމަކާއިއެކު އެމެރިކާއިން އާދަޔާ ހިލާފު އަލިގަނޑެއް ފެނިއްޖެ

ސުވާދީބު

މެލޭޝިއާގެ ސުލްތާން މުހައްމަދު ރަސްކަން ދޫކޮށްލައްވައިފި

ސުވާދީބު
Share