web analytics
ް މުނިފޫހި ފިލުވުން

އެމްއެފްއޭގެ ޗެއާއަކަށް މާސްކޭ، ނައިބަކަށް ނިއުމާ އިންތިހާބުވެއްޖެ

ދިވެހި ޕޯސްޓް (ޑީޕީ) ގެ ސޯޝަލް މީޑިއާ ގުރޫޕަށް ޖޮއިން ވުމަށް ކުލިކު ކޮއްލައްވާ

މޯލްޑިވްސް ފިލްމް އެސޯސިއޭޝަން (އެމްއެފްއޭ) ގެ ޗެއާޕާސަންއަކަށް ކެމެރާމަން ޝިވާޒް (މާސްކޭ) އަބްދުﷲ އާއި ނައިބަކަށް ބަތަލާ ނިއުމާ މުހައްމަދު އިންތިހާބުކޮށްފި އެވެ.

އެމްއެފްއޭގެ ބޯޑަށް މެމްބަރުން ހޮވަން ރޭ އޮލިމްޕަހުގައި ބޭއްވި އިންތިހާބުގައި “ހާދަރު” ފަދަ ފިލްމުތަކުގެ ކެމެރާމަން އަދި ރިލީޒް ނުވާ ފިލްމު “ޕްލޭން ބީ” ގެ ޕްރޮޑިއުސަރު މާސްކޭ ޗެއާޕާސަންގެ މަގާމު ކާމިޔާބު ކުރީ އޭނާއާ އެކު އެ މަގާމަށް ވާދަ ކުރި، މަޝްހޫރު ފިލްމީ ތަރި އަލީ ސީޒަން ބަލިކުރުމަށް ފަހު އެވެ. ފަންސާސް ފަސް މެމްބަރުން ވޯޓްލި އިންތިހާބުގައި މާސްކޭ އަށް 32 ވޯޓް ލިބުނެވެ. ސީޒަނަށް ލިބުނީ 22 ވޯޓެވެ.

ވައިސް ޗެއާޕާސަންގެ މަގާމު ނިއުމާ ކާމިޔާބު ކުރީ އެކްޓަރު އަބްދުﷲ (މުއާ) މުއާޒްއާ ވާދަކޮށްގެންނެވެ. އޭނާ އަށް 51 ވޯޓް ލިބުނު އިރު، މުއާ އަށް ލިބުނީ އެންމެ 4 ވޯޓެވެ. ނިއުމާއަކީ އެމްއެފްއޭގެ ކުރީގެ ބޯޑްގެ ވައިސް ޗެއާގެ މަގާމު އަދާކޮށްފައިވާ މީހެކެވެ.

ރޭ ބޭއްވި އެމްއެފްއޭގެ އިންތިހާބުގެ ތެރެއިން.
ވަގުތު ދެވެން ނެތް ކަމަށް ބުނެ އޭނާ މިދިޔަ އަހަރު އެ މަގާމުން އިސްތިއުފާ ދިނުމުން، ބައި އިލެކްޝަނަށް ބާއްވަން ނިންމައި، އެކަމަކު އިންތިހާބަކާ ނުލައި މި އަހަރުގެ ކުރީކޮޅު އެ މަގާމު ލިބުނީ މުއާށެވެ.

އެމްއެފްއޭގެ އާ ބޯޑްގެ ޖެނެރެލް ސެކްރެޓަރަކީ މަޝްހޫރު އެކްޓަރު ޔޫސުފް (ޔޫއްޕެ) ޝަފީއު އެވެ. އޭނާ އެ މަގާމަށް އިންތިހާބުވީ ވޯޓަކާ ނުލަ އެވެ. އެއީ އެސްޖީގެ މަގާމަށް ޔޫއްޕެ އެކަނި ކުރިމަތިލުމުންނެވެ. ހަޒާންދާރަކަށް ހޮވުނީ ފެޝަން ޑިޒައިނަރު އަދި އެކްޓަރު ޖާދުﷲ (ޖާދު) އިސްމާއީލް (40 ވޯޓް) އެވެ.

ބޯޑްގެ މެމްބަރުގެ ގޮތުގައި ހޮވުނީ އެކްޓަރު މުހައްމަދު މަނިކު (49 ވޯޓް) އާއި އަހުމަދު ޒިޔާ (42 ވޯޓް) ގެ އިތުރުން އަލީ ޝާނީޒް (46 ވޯޓް) އެވެ.

ރޭ ބޭއްވި އެމްއެފްއޭގެ އިންތިހާބުގެ ތެރެއިން.
އެމްއެފްއޭގެ އިންތިހާބު މި ފަހަރު ބޭއްވީ އެކަމަށް އެކުލަވައިލި ފަސް މެމްބަރުންގެ ކޮމިޓީއެއްގެ ބެލުމުގެ ދަށުންނެވެ. އެ ކޮމިޓީގައި ހިމެނެނީ ފިލްމީ ތަރި މުހައްމަދު (ދަރާ) ރަޝީދު އާއި މަޝްހޫރު ކެމެރާމަން ހަސަން (ކޮކޯ) ހަލީމާއި އިބްރާހީމް (ބުރޯ) ރަޝީދު އާއި މަޝްހޫރު ފޮޓޯގްރާފަރު ނިޝާން (މިލްޒީރޯ) އަދި ކަޅުއޮށް ނަސީރެވެ.

Facebook Comments

އާޓިކަލް ވީހާވެސް ގިނަ ބޭފުޅުން ޝެއަރ ކޮއްފަ ދިވެހި ޕޯސްޓް ފޭސް ބުކު ޕޭޖަށް ލައިކް ކޮއް ދެއްވުން އެދެމެވެ އަދި ވީހާވެސް ގިނަ ބޭފުޅުން ދިވެހި ޕޯސްޓް އަށް ލިއެފަ މި އީމެއިލްައަށް memdhoom8@gmail.com މެއިލް ފޮނުއްވާށެވެ. ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ ލިއުންތަކައް ދިވެހި ޕޯސްޓް ން މަރުހަބާ ކިޔަމެވެ.ޚަބަރާއިގުޅޭ އިތުރު ލިޔުންތައް

ކުނާލް މިމަހު ކައިވެނި ކުރަނީ

ސުވާދީބު

ގިނަ ބައެއްގެ އިންތިޒާރު ނިމުމަކަށް، ނިއުމާގެ “ނިވައިރޯޅި” ޕްރިމިއާރ ކޮށްފި

ސުވާދީބު

އަނެއްކާވެސް ޕްރިޔާ މަޝްހޫރު ވަނީ

ސުވާދީބު
Share