web analytics
ކުއްލި ޙަބަރު

އެމްސީ ހަމީދު ފުލުހުންގެ ވަޒީފާ އިން ވަކިކުރީ ރަނގަޅަށް ނޫން ކަމަށް ހުކުމް ކޮށްފި

ދިވެހި ޕޯސްޓް (ޑީޕީ) ގެ ސޯޝަލް މީޑިއާ ގުރޫޕަށް ޖޮއިން ވުމަށް ކުލިކު ކޮއްލައްވާ

ފުލުހުންގެ ސިއްރު މައުލޫމާތުތަކެއް ލީކް ކުރި މައްސަލައިގައި، ފުލުހުންގެ އިންޓެލިޖެންސްގެ ކުރީގެ ވެރިޔާ މުހައްމަދު ހަމީދު (އެމްސީ) ފުލުހުންގެ ވަޒީފާ އިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ ރަނގަޅަށް ނޫން ކަމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ހުކުމް ކޮށްފިއެވެ.

ސުޕްރީމް ކޯޓުން މިއަދު ކުރި ހުކުމުގައި ވަނީ އެމްސީ ހަމީދު ފުލުހުންގެ ވަޒީފާ އިން ވަކިކުރި ދުވަހުން ފެށިގެން އަލުން ވަޒީފާ ދިނުމާ ހަމައަށް މުސާރަޔާއި އިނާޔަތްތައް ދިނުމަށް އަންގާފައެވެ.

އިތުރު ތަފްސީލް އަންނަނީ

Facebook Comments

އާޓިކަލް ވީހާވެސް ގިނަ ބޭފުޅުން ޝެއަރ ކޮއްފަ ދިވެހި ޕޯސްޓް ފޭސް ބުކު ޕޭޖަށް ލައިކް ކޮއް ދެއްވުން އެދެމެވެ އަދި ވީހާވެސް ގިނަ ބޭފުޅުން ދިވެހި ޕޯސްޓް އަށް ލިއެފަ މި އީމެއިލްައަށް memdhoom8@gmail.com މެއިލް ފޮނުއްވާށެވެ. ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ ލިއުންތަކައް ދިވެހި ޕޯސްޓް ން މަރުހަބާ ކިޔަމެވެ.ޚަބަރާއިގުޅޭ އިތުރު ލިޔުންތައް

މާލޭގައި ވެސް ޒުވާނަކު މަރުވެފައި އޮއްވައި ފެނިއްޖެ

ސުވާދީބު

މައުމޫނާއި ޕީޕީއެމް ހަވާލު ކުރުމުގެ މައްސަލަ ނުބެލޭނެ ކަމަށް ޙުކުމްކޮށްފި

ސުވާދީބު

އިތުބާރު ނެތް ކަމުގެ ވޯޓުން އިނގެރޭސި ވިލާތުގެ ބޮޑު ވަޒީރު ހަނި ގޮތަކަށް ސަލާމަތްވެއްޖެ

ސުވާދީބު
Share