web analytics
ކުއްލި ޙަބަރު

އެމްޑީޕީ އާއި ދެކޮޅަށް ޖޭޕީ އިން ކޯލިޝަނެއް އުފައްދަނީ

ދިވެހި ޕޯސްޓް (ޑީޕީ) ގެ ސޯޝަލް މީޑިއާ ގުރޫޕަށް ޖޮއިން ވުމަށް ކުލިކު ކޮއްލައްވާ

އެމްޑީޕީ އާއި ދެކޮޅަށް ކޯލިޝަނެއް އުފައްދަން ޖޭޕީ އިން ނިންމާ އެކަން އިއުލާން ކޮށްފިއެވެ.

ޖޭޕީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމް ދެންމެ ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ އެމްޑީޕީއަށް ވެރިކަން ލިބުމުން ޖޭޕީ މަގުމައްޗަށް ނެރެ އެއްލާލާފައި ވާތީ ޖޭޕީ އާއި ގުޅިގެން މަޖިލީހަށް ކުރިމަތިލުމަށް ހުރިހާ ބަޔަކާއި ވާހަކަ ދައްކަން ޖޭޕީ ތައްޔާރު ކަމަށެވެ.

Facebook Comments

އާޓިކަލް ވީހާވެސް ގިނަ ބޭފުޅުން ޝެއަރ ކޮއްފަ ދިވެހި ޕޯސްޓް ފޭސް ބުކު ޕޭޖަށް ލައިކް ކޮއް ދެއްވުން އެދެމެވެ އަދި ވީހާވެސް ގިނަ ބޭފުޅުން ދިވެހި ޕޯސްޓް އަށް ލިއެފަ މި އީމެއިލްައަށް memdhoom8@gmail.com މެއިލް ފޮނުއްވާށެވެ. ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ ލިއުންތަކައް ދިވެހި ޕޯސްޓް ން މަރުހަބާ ކިޔަމެވެ.ޚަބަރާއިގުޅޭ އިތުރު ލިޔުންތައް

ފިހާޅޮހި ރިސޯޓްގައި މަރުވެފައި އޮތް ފަތުރުވެރިޔަކު ފެނިއްޖެ

ސުވާދީބު

ގެނބިގެން ފަރުވާ ދެމުން ދިޔަ މީހާ މަރުވެއްޖެ

ސުވާދީބު

ޕީޕީއެމް އެސްޖީ އަތުން ޓިކެޓް އަތުލައި، އިލްހާމަށް ތާއީދު ކުރަން ނިންމައިފި

ސުވާދީބު
Share