web analytics
ޙަބަރު

ވައުދު ފުއްދުން އަވަސްކުރަން ސޮފްޓްވެއާ ޑިވެލޮޕަރުން ހޯދަނީ

ދިވެހި ޕޯސްޓް (ޑީޕީ) ގެ ސޯޝަލް މީޑިއާ ގުރޫޕަށް ޖޮއިން ވުމަށް ކުލިކު ކޮއްލައްވާ

ބައެއް ހިދުމަތްތަކަށް އޮންލައިންކޮށް އެދެވޭގޮތް ހަމަޖެއްސުމަށް ސަރުކާރުން ވެފައިވާ ވައުދު ފުއްދުމަށް، ނޭޝަނަލް ސެންޓާ ފޯ އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ (އެންސީއައިޓީ) އަށް އިތުރު ސޮފްޓްވެއާ ޑިވެލޮޕަރުން ހޯދަން އިއުލާން ކޮށްފި އެވެ.

ސަރުކާރުގެ ފުރަތަމަ 100 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އޮންލައިންކޮށް އެދެވޭގޮތަށް ބަދަލުކުރަން ނިންމާފައިވާ ހިދުމަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ސަރުކާރުން ހިންގާ ބޯހިޔާވަހި ކަމަށް އެދުމާއި ކައުންސިލްތަކުން ދޭ ހިދުމަތް ހިމެނެ އެވެ.

އެންސީއައިޓީން އިއްޔެ ކޮށްފައިވާ އިއުލާނުގައި ބުނެފައިިވަނީ ހަތަރު ޑިވެލޮޕަރުން ބޭނުންވާ ކަމަށެވެ. މީހެއްގެ މުސާރަކަމަށް ބުނެފައިވަނީ މަހަކު 20،000ރ. އެވެ. އެ ވަޒީފާ އަށް މީހުން ހޯދަނީ އެއް އަހަރުގެ މުއްދަތަކަށެވެ. ނަމަވެސް މަސައްކަތުގެ ފެންވަރަށް ބަލައި މުއްދަތު އިތުރު ކުރެވޭނެ ކަމަށް ބުނެފައިވެ އެވެ.

ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން މި މަހު 24 ގެ ކުރިން ހުށަހެޅުމަށް އިއުލާނުގައި ބުނެފައިވެ އެވެ.

މި ސަރުކާރުން ކޮމިއުނިކޭޝަން، ސައިންސް، ޓެކްނޮލޮޖީގެ ދާއިރާ އަށް ހާއްސަ މިނިސްޓްރީއެއް ވަނީ އުފައްދައިފަ އެވެ. އަދި އައިޓީ ދާއިރާއިން ކުރިއެރުވުމަށް ގިނަ ހަރަކާތްތަކެއް ހިންގުމަށް ވަނީ ނިންމައިފަ އެވެ.

Facebook Comments

އާޓިކަލް ވީހާވެސް ގިނަ ބޭފުޅުން ޝެއަރ ކޮއްފަ ދިވެހި ޕޯސްޓް ފޭސް ބުކު ޕޭޖަށް ލައިކް ކޮއް ދެއްވުން އެދެމެވެ އަދި ވީހާވެސް ގިނަ ބޭފުޅުން ދިވެހި ޕޯސްޓް އަށް ލިއެފަ މި އީމެއިލްައަށް memdhoom8@gmail.com މެއިލް ފޮނުއްވާށެވެ. ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ ލިއުންތަކައް ދިވެހި ޕޯސްޓް ން މަރުހަބާ ކިޔަމެވެ.ޚަބަރާއިގުޅޭ އިތުރު ލިޔުންތައް

ޝައިޚް އިމްރާނުގެ މިލްކިއްޔާތުގައި 2.5 މިލިޔަން ރުފިޔާގެ ފްލެޓެއް

ސުވާދީބު

އެންމެ ދަރަނި ބޮޑު ވަޒީރަކީ މަލީހް

ސުވާދީބު

ހޫނު ގަދަވާތީ ސަމާލުވާން އެޗްޕީއޭ އިން އިލްތިމާސްކޮށްފި

ސުވާދީބު
Share