web analytics
ދުނިޔެ

ވަގަށް ނެގި ފޯނުން ނެގި ސެލްފީއަކުން ޖަލަށް

ދިވެހި ޕޯސްޓް (ޑީޕީ) ގެ ސޯޝަލް މީޑިއާ ގުރޫޕަށް ޖޮއިން ވުމަށް ކުލިކު ކޮއްލައްވާ

ޕާކިސްތާނުގައި އަންހެނަކަށް ބަޑިން ބިރުދައްކައިގެން ދެ މީހަކު ވެގެން އޭނާއަތުން ނެގި ފޯނުން ސެލްފީ ނެގުމުގެ ސަބަބުން ދެ މީހުން ފަސޭހައިން ފުލުހުންނަށް ހޯދިއްޖެއެވެ.

ފުލުހުންނަށް އެ ފޯން ގެންދިޔަ މީހުން ހޯދުނީ، އެ ފޯނުން ނަގާ ފޮޓޯތައް ގޫގުލް އެކައުންޓަށް ދާ ގޮތަށް ހަދާފައި އިންނާތި، އެ ފޮޓޯ އެ އަންހެން މީހާގެ ގޫގުލް އެކައުންޓަށް އޮޓޯމެޓިކްކޮށް ވަނީ ގޮސްފައެވެ. އަދި ފުލުހުންނަށް އެ ފޯން ވަގަށް ނެގި މީހުން ޓްރެކް ކުރަން ފަސޭހަވިއެވެ.

މިދިޔަ ޑިސެންބަރު މަހުގެ ފަހުކޮޅު އެ އަންހެން މީހާގެ އަތުން ފޯނު ނެގި މައްސަލަ އޭނާ ފުލުހަށް ހުށަހަޅާފައި ވަނީ ދެ ދުވަސް ފަހުންނެވެ. އެ ފޯން ވަގަށް ނެގި މީހުން ހީކުރީ އެ ފޯނުން ސެލްފީއެއް ނަގައިގެން ކަމެއް ނުވާނެ ކަމަށެވެ.

ނަމަވެސް ކަންވީ އެހެނެއް ނޫނެވެ. ފުލުހުންނާއި، ހަމައަށް އެ ފޮޓޯ ލިބުމާއެކު އެ މީހުން ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއެވެ. އަދި ފުލުހުން އެ މީހުން ހައްޔަރުކުރިިއިރު، ގަވާއިދާއި ހިލާފަށް ގެންގުޅޭ ދެ ހަތިޔާރާއި، ފޯނުވެސް ފުލުހުން ވަނީ ހޯދާފައެވެ.

Facebook Comments

އާޓިކަލް ވީހާވެސް ގިނަ ބޭފުޅުން ޝެއަރ ކޮއްފަ ދިވެހި ޕޯސްޓް ފޭސް ބުކު ޕޭޖަށް ލައިކް ކޮއް ދެއްވުން އެދެމެވެ އަދި ވީހާވެސް ގިނަ ބޭފުޅުން ދިވެހި ޕޯސްޓް އަށް ލިއެފަ މި އީމެއިލްައަށް memdhoom8@gmail.com މެއިލް ފޮނުއްވާށެވެ. ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ ލިއުންތަކައް ދިވެހި ޕޯސްޓް ން މަރުހަބާ ކިޔަމެވެ.ޚަބަރާއިގުޅޭ އިތުރު ލިޔުންތައް

ހޮސްޕިޓަލެއްގެ އިހުމާލުން މާބަނޑު އަންހެނެއްގެ ގަޔަށް އެޗްއައިވީ ލޭ އަޅައިފި

ސުވާދީބު

ޖީސީސީ އަކީ ދަތް ނެތް ޖަމިއްޔާއެއް: ގަތަރު

ސުވާދީބު

މާސްއަށް ދާން ޖޯކަރުން ހޯދަނީ!

ސުވާދީބު
Share