web analytics
ޙަބަރު

މަންދު ކޮލެޖްގެ ބިއްލޫރިގަނޑު ތަޅާލައިފި

ދިވެހި ޕޯސްޓް (ޑީޕީ) ގެ ސޯޝަލް މީޑިއާ ގުރޫޕަށް ޖޮއިން ވުމަށް ކުލިކު ކޮއްލައްވާ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކުރީގެ މެމްބަރު އިބްރާހިމް އިސްމާއިލް (އިބްރާ) މަޖީދީމަގުގައި ހިންގަވާ މަންދު ކޮލެޖުގެ މައި ދޮރުގެ ބިއްލޫރިގަނޑެއް ރޭ ތަޅާލައިފި އެވެ. މަންދު ކޮލެޖުގެ ބިއްލޫރިގަނޑެއް ތަޅާލައިފައި މި ވަނީ އޭނާ އިސްލާމް ދީނަށް ފުރައްސާރަކޮށް ވާހަކަ ދައްކާ ކަމަށް ބުނެ، މައްސަލަގަނޑެއް އުފެދިފައިވާ ދަނޑިވަޅެއްގަ އެވެ.

އިއްޔެ އާއި ރޭ ވަނީ އެ ކޮލެޖް ކުރިމަތީ އިބްރާ ހައްޔަރު ކުރަން ގޮވާލައި މުޒާހަރާ ވެސް ކޮށްފަ އެވެ.

މަންދު ކޮލެޖް ހިންގާ އިމާރާތުގެ ބިއްލޫރިގަނޑު ތަޅާލާފައި

ރަސޫލާ އާއި އެކަލޭގެފާނުގެ އަނބިކަނބަލުންނަށް ފުރައްސާރަކޮށް ޓްވިޓާގައި ލިޔެފައިވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލައިގައި އިބްރާ ފުލުހުންގެ އިދާރާ އަށް އިއްޔެ ހާޒިރުކޮށް ސުވާލު ކޮށްފައި ވެސް ވެ އެވެ.

Facebook Comments

އާޓިކަލް ވީހާވެސް ގިނަ ބޭފުޅުން ޝެއަރ ކޮއްފަ ދިވެހި ޕޯސްޓް ފޭސް ބުކު ޕޭޖަށް ލައިކް ކޮއް ދެއްވުން އެދެމެވެ އަދި ވީހާވެސް ގިނަ ބޭފުޅުން ދިވެހި ޕޯސްޓް އަށް ލިއެފަ މި އީމެއިލްައަށް memdhoom8@gmail.com މެއިލް ފޮނުއްވާށެވެ. ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ ލިއުންތަކައް ދިވެހި ޕޯސްޓް ން މަރުހަބާ ކިޔަމެވެ.ޚަބަރާއިގުޅޭ އިތުރު ލިޔުންތައް

ކޯލިޝަން އެގްރީމެންޓެއްގައި ސޮއިކޮށްފައެއް ނުވާނެ – އެމްޑީޕީ

ސުވާދީބު

ޓިއުމަރެއް ހުރި ކަމަށް ހީކޮށް ކުރި ސާޖަރީ އަކުން ފެނުނީ ބޮޑު ފަންޏެއް

ސުވާދީބު

އީސީގެ ރައީސް ޝަރީފަށް ވަގަށް ގޮވި މައްސަލާގައި ޗެނަލް 13 އަށް އިންޒާރު

ސުވާދީބު
Share