web analytics
ކުއްލި ޙަބަރު

މަރުވެފައިވާ މީހެއްގެ ހަށިގަނޑު ނައިވާދޫއަށް ލައްގައިފި

ދިވެހި ޕޯސްޓް (ޑީޕީ) ގެ ސޯޝަލް މީޑިއާ ގުރޫޕަށް ޖޮއިން ވުމަށް ކުލިކު ކޮއްލައްވާ

ހދ.ނައިވާދޫއަށް މަރުވެފައިވާ އަންހެނެއްގެ ހަށިގަނޑު ލައްގައިފި އެވެ. މި ހަށިގަނޑު ލައްގާފައިވަނީ އެރަށު އިރުމަތި ފަރާތުގެ ގޮނޑުދޮށަށްށެވެ.

ކުޅުއްފުށީ “ކޭއޯ” އިން ނައިވާދޫ މީހަކާއި ހަވާލާދީ ބުނީ ލައްވި މީހާ އޮތީ ބިކިނީގައި ކަމުން އެއީ އަންހެނެއްކަން އެނގޭ ކަމަށާއި ބޮޑަށް ބެލެވެނީ އެއީ ބިދޭސީއެއް ކަމަށެވެ.

Facebook Comments

އާޓިކަލް ވީހާވެސް ގިނަ ބޭފުޅުން ޝެއަރ ކޮއްފަ ދިވެހި ޕޯސްޓް ފޭސް ބުކު ޕޭޖަށް ލައިކް ކޮއް ދެއްވުން އެދެމެވެ އަދި ވީހާވެސް ގިނަ ބޭފުޅުން ދިވެހި ޕޯސްޓް އަށް ލިއެފަ މި އީމެއިލްައަށް memdhoom8@gmail.com މެއިލް ފޮނުއްވާށެވެ. ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ ލިއުންތަކައް ދިވެހި ޕޯސްޓް ން މަރުހަބާ ކިޔަމެވެ.ޚަބަރާއިގުޅޭ އިތުރު ލިޔުންތައް

ކޮންސްޓްރަކްޝަން ސައިޓަކުން ވެއްޓުނު ލަކުޑި ބުރިއަކުން ޖެހި މީހަކު ޒަހަމްވެއްޖެ

ސުވާދީބު

ޑައިވިނަށް ދިޔަ ފަތުރުވެރިޔަކު މަރުވެއްޖެ

ސުވާދީބު

އެމްސީ ހަމީދު ފުލުހުންގެ ވަޒީފާ އިން ވަކިކުރީ ރަނގަޅަށް ނޫން ކަމަށް ހުކުމް ކޮށްފި

ސުވާދީބު
Share