web analytics
ޙަބަރު

މަސްވެރިންގެ ދުވަހުގެ ރަސްމިއްޔާތަށް ރައީސް ގެމަނަފުއްޓަށް ވަޑައިގަންނަވަނީ

ދިވެހި ޕޯސްޓް (ޑީޕީ) ގެ ސޯޝަލް މީޑިއާ ގުރޫޕަށް ޖޮއިން ވުމަށް ކުލިކު ކޮއްލައްވާ

މި އަހަރުގެ މަސްވެރިންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށްޓަކައި ގއ. ގެމަނަފުށީގައި ބާއްވާ ރަސްމިއްޔާތަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް އެ ރަށަށް ވަޑައިގަތުމަށް ނިންމަވައިފި އެވެ.

މަސްވެރިންގެ ދުވަހަކީ މިއަދު ކަމަށް ވިޔަސް ދުވަހާ ގުޅޭ ރަސްމީ ޖަލްސާ އޮންނާނީ ބުދަ ދުވަހުގެ ރޭގަ އެވެ.

ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް އއ. އުކުޅަހަށް މިއަދު ވަޑައިގެން، އެ ރަށުގެ ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައި ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައި ވަނީ މަސްވެރިންގެ ދުވަހުގެ ތަހުނިޔާ މަސްވެރިންނަށް ދަންނަވައިފަ އެވެ.

“ކޮންމެ ރަށެއްގައި މަސްވެރިންގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރި ކަމުގައި ވިޔަސް އެ ދުވަހަކީ ވަކި ރަށަކަށް ހާއްސަ ދުވަހެއް ނޫން،” ރައީސް ވިދާޅުވި އެވެ.

މަސްވެރިންގެ ދުވަހުގެ ހަރަކާތްތައް ގެމަނަފުށީގައި މާދަމާ ފެށުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފަ އެވެ.

ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީގެ ޑިރެކްޓަރު އައިމިނަތު ނާޒިމާ މިއަދު ވިދާޅުވީ، ފިޝަރީޒް މިނިސްޓަރު ޒަހާ ވަހީދުގެ އިތުރުން ވަޒީރުންގެ ޓީމެއް މާދަމާ އެ ރަށަށް ވަޑައިގަންނަވާނެ ކަމަށެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވި ގޮތުގައި މަހުގެ ތަފާތު ބާއްވަތްތައް ދައްކައިލުމުގެ ފުޑް ފެއާއެއް ގެމަނަފުށީގައި މާދަމާ އޮންނާނެ އެވެ. އަދި ފީނުމަށާއި ބޯވަ ދިލަ މަސްވެރިކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމަކާއި ހޭލުންތެެރިކަމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ވެސް އޮންނާނެ ކަމަށް ނާޒިމާ ވިދާޅުވި އެވެ.

އަދި، އަންހެނުންނަށާއި ފިރިހެނުންނަށް ވަކިން މަސްކެނޑުމުގެ މުބާރާތެއް ވެސް ކުރިއަށް ގެންދާނެ އެވެ. މި މުބާރާތުގައި، އެންމެ އަވަހަށް މަސް ކަނޑާ މީހަކަށް ފައިސާގެ އިނާމެއް ދޭނެ އެވެ.

މިއަދަކީ ރާއްޖޭގެ 38 ވަަނަ މަސްވެރިންގެ ދުވަހެވެ. މަސްވެރިން ކުރާ މަސައްކަތުގެ އަގު ވަޒަންކޮށް އެންމެ ފުރަތަމަ މި ދުވަސް ފާހަގަ ކުރީ 1981 ވަނަ އަހަރު އެވެ.

Facebook Comments

އާޓިކަލް ވީހާވެސް ގިނަ ބޭފުޅުން ޝެއަރ ކޮއްފަ ދިވެހި ޕޯސްޓް ފޭސް ބުކު ޕޭޖަށް ލައިކް ކޮއް ދެއްވުން އެދެމެވެ އަދި ވީހާވެސް ގިނަ ބޭފުޅުން ދިވެހި ޕޯސްޓް އަށް ލިއެފަ މި އީމެއިލްައަށް memdhoom8@gmail.com މެއިލް ފޮނުއްވާށެވެ. ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ ލިއުންތަކައް ދިވެހި ޕޯސްޓް ން މަރުހަބާ ކިޔަމެވެ.ޚަބަރާއިގުޅޭ އިތުރު ލިޔުންތައް

މާކުރަތު ކައުންސިލާއި ސިއްހީ މަރުކަޒު އަދި ކޯޓްގެ ތިޖޫރީ ވަގަށް ނަގައިފި

ސުވާދީބު

ރައީސް ޔާމީންގެ އެކައުންޓްތައް ފްރީޒް ކުރި އަމުރު އިސްތިއުނާފަށް ހުށަހަޅައިފި

ސުވާދީބު

ކޮރަޕްޝަން ބަލާ ކޮމިޝަންގެ މަސައްކަތް ލަސް ދުވެލީގައި!

ސުވާދީބު
Share