web analytics
ދުނިޔެ

މަސްޖިދުއް ނަބަވީގެ ކުރީގެ އިމާމު ޖަލުގައި އަވަހާރަވެއްޖެ

ދިވެހި ޕޯސްޓް (ޑީޕީ) ގެ ސޯޝަލް މީޑިއާ ގުރޫޕަށް ޖޮއިން ވުމަށް ކުލިކު ކޮއްލައްވާ

މަސްޖިދުއް ނަބަވީގެ އިސް އިމާމެއްގެ ގޮތުގައި ހިދުމަތް ކުރެއްވި ސައުދީގެ ޝެއިހް އަހްމަދު އަލް އަމާރީ، ޖަލުގައި އަވަހާރަވެއްޖެއެވެ.

ރިޕޯޓުތަށް ބުނާ ގޮތުގައި އިސްލާމިކް ޔުނިވާސިޓީ އޮފް މަދީނާގެ ޤުރުއާން ކޮލެޖްގެ ޑީން ކަންވެސް ކުރައްވާފައިވާ ޝެއިހް އަހްމަދު އަލް އަމާރީ އަވަހާރަވީ ޖަލުތަކުގެ ހާލަތު ހުރި ގޮތުންނެވެ.

އުމުރުން 69 އަހަރުގެ ޝެއިހް އަހްމަދު އަލް އަމާރީ އަވަހާރަވުމާއި ގުޅިގެން ސައުދީގެ ކަމާއި ބެހޭ ފަރާތްތަކުން އަދި ރަސްމީ ބަޔާނެއް އާންމު ކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.

ހައްޔަރުކުރެވޭ އިލްމުވެރިންގެ ދިފާއުގައި މަސައްކަތްކުރާ ޖަމިއްޔާ ޕްރިޒަނާސް އޮފް ކޮންސައިންސްއިން ބުނާގޮތުގައި ޝެއިހް އަހްމަދު އަލް އަމާރީ އަވަހާރަވީ، ހައްޔަރުކުރެވުނުތާ ފަސް މަސްދުވަސް ފަހުނެވެ.

ގޭގައި ހުންނަވަނިކޮށް، ސައުދީގެ ކަމާއި ބެހޭ ފަރާތްތަކުން މީގެފަސް މަސްކުރިން ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްގައި ޝެއިހް އަހްމަދު އަލް އަމާރީ ހައްޔަރު ކުރި އިރު ސައުދީން ފާއިތުވީ 5 މަހެއްހާ ދުވަސް ޝެއިހް އަހްމަދު އަލް އަމާރީ ބަންދުގައި ބަހައްޓަވާފައިވަނީ އެކަހެރި ޖަލެއްގައި އެވެ.

ސައުދީގެ ކަމާއި ބެހޭ ފަރާތްތަކުން، ގަސްތުގައި ޝެއިހް އަހްމަދު އަލް އަމާރީ އަށް އިހުމާލުވެފައި ވާކަމަށާއި، ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން މިއަދު އެ އިމާމު އަވަހާރަވީ ކަމަށް ޕްރިޒަނާސް އޮފް ކޮންސައިންސްއިން އިން ބުނެއެވެ.

ޝެއިހް އަހްމަދު އަލް އަމާރީ އަވަހާރަވީ އެކަށީގެންވާ ސިއްހީ ފަރުވާ ނުދެވިގެން ކަމަށް މީސް މީޑިއާގައި ގިނަ ބަޔަކު ދަނީ ބުނަމުންނެވެ.

ޝެއިހް އަހްމަދު އަލް އަމާރީ އަވަހާރަވިއިރު ވަނީ މިމަހުގެ 2 ވަނަ ދުވަހު، ޛަހްބާން ޖަލުން ކިންގް އަބްދުﷲ މެޑިކަލް ކޮމްޕްލެކްސްއަށް ބަދަލުކުރެވިފައެވެ.

Facebook Comments

އާޓިކަލް ވީހާވެސް ގިނަ ބޭފުޅުން ޝެއަރ ކޮއްފަ ދިވެހި ޕޯސްޓް ފޭސް ބުކު ޕޭޖަށް ލައިކް ކޮއް ދެއްވުން އެދެމެވެ އަދި ވީހާވެސް ގިނަ ބޭފުޅުން ދިވެހި ޕޯސްޓް އަށް ލިއެފަ މި އީމެއިލްައަށް memdhoom8@gmail.com މެއިލް ފޮނުއްވާށެވެ. ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ ލިއުންތަކައް ދިވެހި ޕޯސްޓް ން މަރުހަބާ ކިޔަމެވެ.ޚަބަރާއިގުޅޭ އިތުރު ލިޔުންތައް

މޯދީ އިންޑިޔާގެ ޕައިލެޓަށް: ތިޔައީ މުޅި އިންޑިޔާއަށް ހުރި ލާމަސީލު ނަމޫނާއެއް

ސުވާދީބު

ފަރުވާ ނުދެވި، ޔަމަނުގެ އެއްހަށިގަނޑުން ގުޅިފައިވާ ދެ ކުދިން މަރުވެއްޖެ

ސުވާދީބު

ދިއްލީގެ ހޮޓަލެއްގައި ރޯވެ 17 މީހުން މަރުވެއްޖެ

ސުވާދީބު
Share