web analytics
ކުއްލި ޙަބަރު

މާމެންދޫގައި ހިނގި އެކްސިޑެންޓެއްގައި ޒުވާނަކު ނިޔާވެއްޖެ

ދިވެހި ޕޯސްޓް (ޑީޕީ) ގެ ސޯޝަލް މީޑިއާ ގުރޫޕަށް ޖޮއިން ވުމަށް ކުލިކު ކޮއްލައްވާ

ގއ.މާމެންދޫ ގައި ހިނގި ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓެއް މީހަކު ނިޔާވެއްޖެއެވެ.

އެރަށު ބަނދަރު ސަރަހައްދުގައި މިރޭ 20:15 ހާއިރު ދެ ސައިކަލެއް ޖެހި ހިނގި އެކްސިޑެންޓުގައި ނިޔާވީ ގއ.ވިލިނގިލި، ރިޔާޒު، އުމުރުން 32 އަހަރުގެ އަފްޟަލް ޔާސިރު އެވެ.

އަފްޟަލްގެ ހަށިގަނޑު މާމެންދޫއިން އެ އެތޮޅު، އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް ހުންނަ ވިލިނގިއްޔަ ގެންދެވުނީ މިރޭ 21:40 ހާއިރުއެވެ.

ގއ.އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް ގެ މެނޭޖަރު ޝަމްވީލް ޖަމީލް ވިދާޅުވީ، އަފްޟަލް ހޮސްޕިޓަލް އަށް ގެނައި އިރުވެސް އޮތީ ނިޔާވެފައި ކަމަށެވެ.

އެކްސިޑެންޓްގައި އަފްޟަލްގެ ބޮލަށް ވަރަށް ބޮޑެތި ޒަހަމްތަކެއް ލިބުނު ކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބެއެވެ

Facebook Comments

އާޓިކަލް ވީހާވެސް ގިނަ ބޭފުޅުން ޝެއަރ ކޮއްފަ ދިވެހި ޕޯސްޓް ފޭސް ބުކު ޕޭޖަށް ލައިކް ކޮއް ދެއްވުން އެދެމެވެ އަދި ވީހާވެސް ގިނަ ބޭފުޅުން ދިވެހި ޕޯސްޓް އަށް ލިއެފަ މި އީމެއިލްައަށް memdhoom8@gmail.com މެއިލް ފޮނުއްވާށެވެ. ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ ލިއުންތަކައް ދިވެހި ޕޯސްޓް ން މަރުހަބާ ކިޔަމެވެ.ޚަބަރާއިގުޅޭ އިތުރު ލިޔުންތައް

ކޮންސްޓްރަކްޝަން ސައިޓަކުން ވެއްޓުނު ލަކުޑި ބުރިއަކުން ޖެހި މީހަކު ޒަހަމްވެއްޖެ

ސުވާދީބު

ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުރި މީހަކު ފިލައިފި

ސުވާދީބު

އަދީބުގެ ހާލު ސީރިޔަސްވެ ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންގޮސްފި

ސުވާދީބު
Share