web analytics
ޙަބަރު

މާލޭ މަގުމަތިން ފިރިހެނަކު ޒުވާން އަންހެން ކުއްޖަކަށް ހަމަލާދޭ ވީޑިއޯއެއް އާއްމުވެއްޖެ

ދިވެހި ޕޯސްޓް (ޑީޕީ) ގެ ސޯޝަލް މީޑިއާ ގުރޫޕަށް ޖޮއިން ވުމަށް ކުލިކު ކޮއްލައްވާ

މާލޭ މަގުމަތިން ފިރިހެނަކު ޒުވާން އަންހެން ކުއްޖަކަށް ހަމަލާދޭ ވީޑިއޯއެއް ފޭސްބުކްގައި އާއްމު ވެއްޖެއެވެ.

ވީޑިއޯ އިން ފެންނަ ގޮތުގައި އަންހެން ކުއްޖާ ކާރަކަށް އަރަން އުޅުމުން އެކުއްޖާގެ ގައިގައި ހިފަހައްޓައެވެ. ފިރިހެން މީހާގެ ޓީޝާޓް ވެސް އޮންނަނީ ވީދިފައެވެ.

އަންހެން ކުއްޖާ އަށް ފިރިހެން މީހާ ހަމަލާ ދޭން އުޅުމުން މަގުމަތީގައި ތިބި މީހުން ވަނީ އޭނާ ހިފަހައްޓާ އޭނާ ދުރުކޮށްފައެވެ. އަންހެން ކުއްޖާ ޓެކްސީ އަކަށް އަރާ މަންޒަރާއި ފިރިހެން މީހާ އެސަރަހައްދުން ދުރަށް ގެންދާ މަންޒަރު ވެސް ވީޑިއޯ އިން ފެނެއެވެ.

Maldivian girl kicks the shit outta some beta male. 💪💪

Posted by Maldiveshunt on Friday, December 28, 2018

މިއީ ކޮން ކަމަކާއި ގުޅިގެން ހިނގި ކަމެއް ކަން އަދި ސާފެއް ނުވެއެވެ

Facebook Comments

އާޓިކަލް ވީހާވެސް ގިނަ ބޭފުޅުން ޝެއަރ ކޮއްފަ ދިވެހި ޕޯސްޓް ފޭސް ބުކު ޕޭޖަށް ލައިކް ކޮއް ދެއްވުން އެދެމެވެ އަދި ވީހާވެސް ގިނަ ބޭފުޅުން ދިވެހި ޕޯސްޓް އަށް ލިއެފަ މި އީމެއިލްައަށް memdhoom8@gmail.com މެއިލް ފޮނުއްވާށެވެ. ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ ލިއުންތަކައް ދިވެހި ޕޯސްޓް ން މަރުހަބާ ކިޔަމެވެ.ޚަބަރާއިގުޅޭ އިތުރު ލިޔުންތައް

ފުލުހެއްގެ ކުޑަ އެހީއަށް، ގިނަ ބައެއްގެ ބޮޑު ތައުރީފެއް!

ސުވާދީބު

އައްޑޫގައި ތޫނު އެއްޗަކުން ހަމަލާދީ ޒަހަމްކޮށްލި މީހާ އިތުރު ފަރުވާ އަށް މާލެ ގެނެސްފި

ސުވާދީބު

ފަނޑިޔާރުގެތައް ގޭންގުތަކާއި ގުޅުން އެބައޮތް – ނަޝީދު

ސުވާދީބު
Share