web analytics
ް މުނިފޫހި ފިލުވުން

މިސްޓަ ބީން ދެން ނުފެންނާނެ!

ދިވެހި ޕޯސްޓް (ޑީޕީ) ގެ ސޯޝަލް މީޑިއާ ގުރޫޕަށް ޖޮއިން ވުމަށް ކުލިކު ކޮއްލައްވާ

މަޤުބޫލު ކެރެކްޓާ ‘މިސްޓާރ ބީން’ ކުޅެމުން އައި އެކްޓަރު ރޯވަން އެޓްކިންސަން ދެން ‘މިސްޓާރ ބީން’ ގެ ގޮތުގައި ނުފެންނާނެ ކަމަށް ބުނެފި އެވެ.

އުމުރުން 63 އަހަރުގެ ރޯވަން، އެހެން ބުނީ ބީބީސީގެ ޓޯކް ޝޯ ދި ގްރަހަމް ނޯޓަން ޝޯއަށް ދިން އިންޓަރވިއުއެއްގައެވެ.

”އަހަންނަކަށް ހިއެއްނުވޭ ދެން މިސްޓާރ ބީންގެ ގޮތުގައި ފެނިދާނެހެން” އޭނާ ބުންޏެވެ.

ގިނަ ބައެއްގެ މަގުބޫލުކަން ހޯދި “މިސްޓަ ބީން”ގެ ސިލްސިލާގެ 15 އެޕިސޯޑެއް ވަނީ ގެނެސްދީފައިވެ އެވެ. އެއީ 1990 ވަނަ އަހަރާއި 1995 ވަނަ އަހަރާ ދެމެދުގައި އެވެ. މީގެ އިތުރުން މިސްޓާރ ބީންގެ ކާޓޫން ސީރީޒްއެއްވެސް ވަނީ ގެނެސްދީފައެވެ.

ކޮއްމެއަކަސް މިއީ އެތަށް ބަޔަކަށް ހިތާމަވެރި ޚަބަރަކަށް ވާނެކަން ޤައިމެވެ

Facebook Comments

އާޓިކަލް ވީހާވެސް ގިނަ ބޭފުޅުން ޝެއަރ ކޮއްފަ ދިވެހި ޕޯސްޓް ފޭސް ބުކު ޕޭޖަށް ލައިކް ކޮއް ދެއްވުން އެދެމެވެ އަދި ވީހާވެސް ގިނަ ބޭފުޅުން ދިވެހި ޕޯސްޓް އަށް ލިއެފަ މި އީމެއިލްައަށް memdhoom8@gmail.com މެއިލް ފޮނުއްވާށެވެ. ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ ލިއުންތަކައް ދިވެހި ޕޯސްޓް ން މަރުހަބާ ކިޔަމެވެ.ޚަބަރާއިގުޅޭ އިތުރު ލިޔުންތައް

ބޮލީވުޑްގެ ހަބަރުތައް ކުރުކޮށް ފޮނިކޮއް

ސުވާދީބު

ކޭޓީ ޕެރީ އާއި އޯލެންޑޯ ބްލޫމް އެންގޭޖްވެއްޖެ

ސުވާދީބު

“އޭބީސީޑީ 3” ގެ ސްޓްރީޓް އަދި ހިޕް ހޮޕް ޑާންސް ޓްރެއިނަރަކީ ޔޫކޭގެ މީހެއް

ސުވާދީބު
Share