web analytics
ޙަބަރު

މޫނަށް ސްޕްރޭ ޖަހައި ފިއުލް ސަޕްލައިގެ ގިނަ އަދަދެއްގެ ފައިސާ ފޭރިގެންފި

ދިވެހި ޕޯސްޓް (ޑީޕީ) ގެ ސޯޝަލް މީޑިއާ ގުރޫޕަށް ޖޮއިން ވުމަށް ކުލިކު ކޮއްލައްވާ

ހުޅުމާލޭގައި ހިންގާ ފިއުލް ސަޕްލައިގެ އޮފީހުން އިސްލާމިކް ބޭންކަށް ފައިސާ ޖަމާކުރަން ގެންދިޔަ މީހާގެ މޫނަށް ސްޕްރޭ ޖަހައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ފައިސާތަކެއް މިއަދު ފޭރިގެންފި އެވެ.

ފުލުހުންގެ މީޑިއާ އޮފިޝަލަކު ވިދާޅުވީ، ހުޅުމާލޭގެ ސެންޓްރަލް މޯލްގައި ހުންނަ އިސާލްމިކް ބޭންކަށް ފައިސާ ޖަމާކުރަން ދިޔަ މީހާގެ މޫނަށް “މޫވް” ސްޕްރޭ ޖަހައި ދެ މީހަކު ފައިސާ ފޭރިގަތް މައްސަލައެއް ބަލަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އެ މައްސަލައާ ގުޅިގެން މިހާތަނަށް އަދި މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފައި ނުވާ ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ.

އޭނާގެ މޫނަށް ސްޕްރޭ ޖެހީ ސެންޓްރަލް މޯލް ކައިރިން ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެ އެވެ.

އެސްޓީއޯގެ ސަބްސިޑަރީ ކުންފުނި ފިއުލް ސަޕްލައިގެ އޮފިޝަލަކު ވިދާޅުވީ، ސްޕްރޭ ޖެހުމަށް ފަހު، ފޭރިގަތީ މިދިޔަ ހަފުތާގެ ބަންދުގައި ޕެޓްރޯލް އަޅައިދީގެން ލިބުނު ރުފިޔާ ކަމަށެވެ. ގާތްގަނޑަކަށް 250،000ރ. ހުންނާނެ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

އޮފިޝަލް ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ފައިސާ ޖަމާކުރަން ދާއިރު، އުސޫލުގައި އޮންނަނީ ކާރުގައި ދިއުމަށެވެ. ނަމަވެސް ދިވެހި މުވައްޒަފު މިއަދު ފައިސާ ޖަމާކުރުމަށް ދިޔައީ ކިހިނެއް ކަމެއް އަދި ސާފެއް ނުވެ އެވެ.

މިިދިޔަ އަހަރު ވެސް، ރާއްޖޭގައި ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި މަސް އެކްސްޕޯޓް ކުރާ އެންސިސް ކުންފުނިން، ހުޅުމާލޭ ސެންޓްރޯ މޯލްގައި ހުންނަ މޮރިޝަސް ބޭންކްގެ ބްރާންޗުން ގިނަ އަދަދެއްގެ ފައިސާ ނަގައިގެން ވެހިކަލަށް އަރުވަނިކޮށް ވަނީ ފޭރިގެންފަ އެވެ.

Facebook Comments

އާޓިކަލް ވީހާވެސް ގިނަ ބޭފުޅުން ޝެއަރ ކޮއްފަ ދިވެހި ޕޯސްޓް ފޭސް ބުކު ޕޭޖަށް ލައިކް ކޮއް ދެއްވުން އެދެމެވެ އަދި ވީހާވެސް ގިނަ ބޭފުޅުން ދިވެހި ޕޯސްޓް އަށް ލިއެފަ މި އީމެއިލްައަށް memdhoom8@gmail.com މެއިލް ފޮނުއްވާށެވެ. ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ ލިއުންތަކައް ދިވެހި ޕޯސްޓް ން މަރުހަބާ ކިޔަމެވެ.ޚަބަރާއިގުޅޭ އިތުރު ލިޔުންތައް

ހެޔޮވެރިކަމަށް މަގުފަހިކުރުމަށް ރައީސަށް ހުޅުވާލެވިފައިވާ ސިޓީއެއް!

ސުވާދީބު

އެންމެ ދަރަނި ބޮޑު ވަޒީރަކީ މަލީހް

ސުވާދީބު

ތިން އަހަރު ތެރޭ ހުރިހާ ރަށެއްގައި ފެނާއި ނަރުދަމާ ގާއިމްކުރާނަން: ރައީސް

ސުވާދީބު
Share