web analytics
ޙަބަރު

ފެރީ އަކާއި މަސް ދޯންޏެއް ޖެހި ފަސް މީހަކަށް އަނިޔާވެއްޖެ

ދިވެހި ޕޯސްޓް (ޑީޕީ) ގެ ސޯޝަލް މީޑިއާ ގުރޫޕަށް ޖޮއިން ވުމަށް ކުލިކު ކޮއްލައްވާ

ގދ. ތިނަދޫ ކައިރީން ކަނޑު މަތީގައި އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގައި ފަސް މީހަކަށް އަނިޔާވެއްޖެ އެވެ.
ފުލުހުން ބުނީ، ރިސޯޓެއްގެ ފެރީއަކާއި މަސް ދޯންޏެއް ޖެހިގެން ހިނގި އެ ހާދިސާ ފުލުހުންނަށް ރިޕޯޓު ކުރީ ރޭ 11:15 ގައި ކަމަށެވެ. އަދި އެކްސިޑެންޓުގައި އަނިޔާވި މީހުންނަށް ތިނަދޫގައި ހުންނަ އަބްދުއްސަމަދު މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލުގައި މިހާރު ފަރުވާ ދެމުން އަންނަ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެއެވެ. އެ ހާދިސާއާ ގުޅިގެން ހޮސްޕިޓަލުގެ ބަހެއް މިހާތަނަށް ލިބިފައި ނުވާތީ އެމީހުންނަށް ލިބުނު އަނިޔާގެ ތަފްސީލެއް ނޭނގެއެވެ.

އެ ހާދިސާގައި ފެރީ އާއި މަސް ދޯންޏަށް ވެސް ވަރަށް ބޮޑަށް ވަނީ ގެއްލުންވެފައެވެ.

–އެކްސިޑެންޓުގައި ގެއްލުންވެފައި

–އެކްސިޑެންޓުގައި ގެއްލުންވެފައި

Facebook Comments

އާޓިކަލް ވީހާވެސް ގިނަ ބޭފުޅުން ޝެއަރ ކޮއްފަ ދިވެހި ޕޯސްޓް ފޭސް ބުކު ޕޭޖަށް ލައިކް ކޮއް ދެއްވުން އެދެމެވެ އަދި ވީހާވެސް ގިނަ ބޭފުޅުން ދިވެހި ޕޯސްޓް އަށް ލިއެފަ މި އީމެއިލްައަށް memdhoom8@gmail.com މެއިލް ފޮނުއްވާށެވެ. ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ ލިއުންތަކައް ދިވެހި ޕޯސްޓް ން މަރުހަބާ ކިޔަމެވެ.ޚަބަރާއިގުޅޭ އިތުރު ލިޔުންތައް

އޮފިޝަލުން ލިބުމުގައި އީސީ އަށް ދަތިތަކެއް ކުރިމަތިވެއްޖެ

ސުވާދީބު

ސިޔާސީ އެއްވެސް ކުށްވެރިއަކު މިހާރު ޖަލުގައި ބަންދު ކުރެވިފައި ނުހުންނާނެ – ރައީސް

ސުވާދީބު

ކަނޑުމަތިން ފެން ދުލި ފަޅައިގެން ދިޔަ މާބަނޑު އަންހެނަކު ފުލުހުންގެ އެހީގައި މާލެ ގެނެސްފި

ސުވާދީބު
Share