web analytics
ދުނިޔެ

ދަތުގައި ހަރުކޮށްލާ ކުޑަކުޑަ އެއްޗަކުން މުޅި ހަށިގަނޑު ބަލާލެވޭނެ

ދިވެހި ޕޯސްޓް (ޑީޕީ) ގެ ސޯޝަލް މީޑިއާ ގުރޫޕަށް ޖޮއިން ވުމަށް ކުލިކު ކޮއްލައްވާ

ފަންނިއްޔާތު (ޓެކްނޮލޮޖީ) ކުރިއަރައިގެން ގޮސްފައިވުމާއެކު މިހާރު މިވަނީ ހުރިހާ ކަމެއްވެސް ސުމޭރު (ޑިޖިޓަލް) ވެފައެވެ.

ރޭޑިޔޯ ސިގްނަލް ވޭވްސް ބޭނުން ކޮށްގެން ފަންނިއްޔާތު ބޭނުން ކޮށްގެން، މޮޅު އުފެއްދުމެއް އުފެއްދުމަށް ސައިންސްވެރިންގެ ބަޔަކު ދަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ. މިއީ، މި ޓެކްނޮލޮޖީ ބޭނުންކުރާ ފަރާތްތަކުގެ މުޅި ދިރިއުޅުނު ބަދަލުކޮށްލާނެ ކަމެއްކަމަށްވެސް ބެލެވެއެވެ.

އެއީ، އިންސާނާގެ ހަށިގަނޑުގެ ކަންކަމާއި ދުޅަހެޔޮކަން ބަލާނެ ސެންސަރެއް ދަތުގައި ހަރުކުރުމެވެ. މި ސެންސަރު، ބަލާ ކަންކަން ޖީބުގައި އޮންނަ ފޯނަށް ފޯރުކޮށްދޭނެއެވެ. ސައިންސްވެރިން ބުނާގޮތުގައި މިކަން ކޮށްދޭނީ ސިގްނަލުތަކުގެ އެހީގައެވެ.

އެމެރިކާގެ ޔުނިވަރސިޓީއެއްގައި މިކަން ތަރައްޤީ ކުރުމުގެ ކަންކަން ބާރަށް ކުރިއަށްދާއިރު، ހަށިގަނޑުގެ ގްލޫކޯޒް މިންވަރާއި، ލޮނު ބާވަތްތައް ކެވޭ މިންވަރާއި، ލޭގެ މިންވަރާއި އެއާއި ގުޅުންހުރި މިފަދަ އެތައް ކަމެއް އަންގައިދޭނެއެވެ.

ދެއެއް ގުނަ ދެ ގުނަ މިލިމީޓަރުގެ ޗިޕެއްވަރުގެ ސެންސަރެއްގެ އެހީގައި މިކަންކަން ކުރެވޭއިރު މައްސަލައަކަށް ދިމާވަނީ ސިގްނަލުތަކަށް ދިމާވާ މައްސަލަތަކާއި، ބްލޫޓޫތު ކައިރި ނުކުރެވޭ ތަންތަން ހުރުމުގެ މައްސަލައެވެ.

Facebook Comments

އާޓިކަލް ވީހާވެސް ގިނަ ބޭފުޅުން ޝެއަރ ކޮއްފަ ދިވެހި ޕޯސްޓް ފޭސް ބުކު ޕޭޖަށް ލައިކް ކޮއް ދެއްވުން އެދެމެވެ އަދި ވީހާވެސް ގިނަ ބޭފުޅުން ދިވެހި ޕޯސްޓް އަށް ލިއެފަ މި އީމެއިލްައަށް memdhoom8@gmail.com މެއިލް ފޮނުއްވާށެވެ. ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ ލިއުންތަކައް ދިވެހި ޕޯސްޓް ން މަރުހަބާ ކިޔަމެވެ.ޚަބަރާއިގުޅޭ އިތުރު ލިޔުންތައް

އިންޑިއާ ސިފައިންގެ ދެ ޖެޓް ވައިގެ ތެރޭގައި ޖެހި، ގޮވައިފި

ސުވާދީބު

އަންހެން ކުއްޖަކު “ހިތް ވަގަށް ނެގުމުން” ދިޔައީ ފުލުހަށް

ސުވާދީބު

ރައީސުންގެ ދުވަހާ ގުޅުވައިގެން އެމެރިކަން ސެންޓަރުން ކުއިޒެއް ބާއްވަނީ

ސުވާދީބު
Share