web analytics
ކުޅިވަރު

ތައިލެންޑުގެ ވައި ނުސާފުވެ “ފޭކް ވާރޭ” ވެއްސަނީ

ދިވެހި ޕޯސްޓް (ޑީޕީ) ގެ ސޯޝަލް މީޑިއާ ގުރޫޕަށް ޖޮއިން ވުމަށް ކުލިކު ކޮއްލައްވާ

ތައިލެންޑުގެ ވައި ނުސާފުވެ ސިއްހަތަށް ނުރައްކާވާ ދަރަޖައަށް ދިއުމުން، އާޓިފިޝަލް ވާރޭ ވެއްސަން މަސައްކަތް ފަށައިފި އެވެ.

ރޮޔަލް ރެއިންމޭކިން އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރަލް އޭވިއޭޝަން ޑިޕާޓްމަންޓުން ބުނީ އާޓިފިޝަލް ވާރޭ ވެއްސަން (ކްލައުޑް ސީޑިން) އަށްބޭނުންކުރާ ދެ އެއާކްރާފްޓް އަންގާރަ ދުވަހުގެ ރެއިން ފެށިގެން ހުކުރު ދުވަހާ ހަމަޔަށް އުދުހޭނެ ކަމަށެވެ. އެތަނުން ބުނީ މި މަސައްކަތާ އެކު، އިރުމަތީ ސަރަހައްދުތަކަށް ރޭގަނޑު ވާރޭ ވެހޭނެ ކަމަށް ބެލެވޭ ކަމަށެވެ.

ވާރޭ ވެހިއްޖެ ނަމަ ޖައްވު ސާފުވެ، ކޮންމެވެސް ވަރެއްގެ ހައްލެއް ލިބޭނެ ކަމަށް ސަރުކާރުން އުންމީދުކުރެ އެވެ.

ކްލައުޑް ސީޑިން

ވެހިކަލްތަކުން އަރާ ދުމުގެ އިތުރުން، އިމާރާތްކުރުމުގެ މަސައްކަތްކުރާ ތަންތަނުން އަރާ ކުނޑި އާއި ދުމުގެ މައްސަލަ ވެސް ވަރަށް ބޮޑުވެފައިވާ ކަމަށް ޕޮލިއުޝަން ކޮންޓްރޯލް ޑިޕާޓްމަންޓުން ވަނީ ބުނެފަ އެވެ. އެހެންވެ، މަސައްކަތްކުރާ ތަންތަނަށް ވަނީ ވައި ނުސާފުނުވާނެ ގޮތްތައް ހޯދަން އަންގައިފަ އެވެ.

މީގެ އިތުރުން، އެންމެ ބޮޑަށް ވައި ނުސާފުވެފައިވާ ސަރަހައްދުތަކުގައި އާންމުންނަށް މާސްކް ބަހަން ވެސް ވަނީ ސަރުކާރުން ނިންމައިފަ އެވެ. އަދި ވައިގެ ތެރެއަށް ފެން ސްޕްރޭކުރަން ވެސް ވަނީ ފަށައިފަ އެވެ.

Facebook Comments

އާޓިކަލް ވީހާވެސް ގިނަ ބޭފުޅުން ޝެއަރ ކޮއްފަ ދިވެހި ޕޯސްޓް ފޭސް ބުކު ޕޭޖަށް ލައިކް ކޮއް ދެއްވުން އެދެމެވެ އަދި ވީހާވެސް ގިނަ ބޭފުޅުން ދިވެހި ޕޯސްޓް އަށް ލިއެފަ މި އީމެއިލްައަށް memdhoom8@gmail.com މެއިލް ފޮނުއްވާށެވެ. ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ ލިއުންތަކައް ދިވެހި ޕޯސްޓް ން މަރުހަބާ ކިޔަމެވެ.



ޚަބަރާއިގުޅޭ އިތުރު ލިޔުންތައް

ސިމެންތި ބަސްތާ ވެއްޓުނު ކުއްޖާ ނިޔާވެއްޖެ

ސުވާދީބު

ޕީއެސްޖީ އަތުން ބަލިވެ ޔުނައިޓެޑްގެ ރެކޯޑް ނިމުމަކަށް

ސުވާދީބު

މޯދީއަށް “ނިޝާން އިއްޒުއްދީންގެ އިއްޒަތުގެ ވެރިކަން” އަރުވަން ނިންމައިފި

ސުވާދީބު
Share