web analytics
ދީން

ތިބާގެ ފާފަތައް ފުއްސަވައި ދެއްވެވުން އެދި ކޮންމެ ރެއަކު 70،000 މަލާއިކަތުން ދުޢާކުރައްވަވަން ބޭނުންހެއްޔެވެ؟

ދިވެހި ޕޯސްޓް (ޑީޕީ) ގެ ސޯޝަލް މީޑިއާ ގުރޫޕަށް ޖޮއިން ވުމަށް ކުލިކު ކޮއްލައްވާ

ތިބާގެ ފާފަތައް ފުއްސަވައި ދެއްވެވުން އެދި ކޮންމެ ރެއަކު 70،000 މަލާއިކަތުން ދުޢާކުރައްވަވަން ބޭނުންހެއްޔެވެ؟ ކޮށްލަން ޖެހޭ ހަމައެކަނި ކަމަކީ ސޫރަތުއްދުޚާން ކިޔަވައިލުމެވެ.

ޙަދީޘްގައި އޮތީ ރޭގަނޑު އެސޫރަތް ކިޔައިފި މީހެއްގެ ފާފަތައް ފުއްސަވައި ދެއްވެވުން އެދި 70،000 މަލާއިކަތުން ދުޢާ ކުރައްވަވާނެ ކަމަށެވެ.

މިއީ މައްކާގައި ބާވައިލެއްވެވި ސޫރަތެކެވެ. ވަރަށް ކުރު 59 ޢާޔަތް ހިމެނޭ ސޫރަތެކެވެ. މަދު މިނިޓްކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި ކިޔަވައިލެވޭނެ ސޫރަތެކެވެ. ގިނަ ބައަކު ހިތުދަސް ވެސް ސޫރަތެކެވެ. އެމީހުންނަށް ސޫރަތް ހިތުދަސްވެފައިވަނީ ކިޔަވަމުން ގޮހެވެ. ވީއިރު މިއީ ހަމަ ޝައުޤުވެރިކަން ހުރި ކޮންމެ މީހަކަށްވެސް ނުހަނު ފަސޭހައިން ކުރެވިދާނެ ކަމެކެވެ.

Facebook Comments

އާޓިކަލް ވީހާވެސް ގިނަ ބޭފުޅުން ޝެއަރ ކޮއްފަ ދިވެހި ޕޯސްޓް ފޭސް ބުކު ޕޭޖަށް ލައިކް ކޮއް ދެއްވުން އެދެމެވެ އަދި ވީހާވެސް ގިނަ ބޭފުޅުން ދިވެހި ޕޯސްޓް އަށް ލިއެފަ މި އީމެއިލްައަށް memdhoom8@gmail.com މެއިލް ފޮނުއްވާށެވެ. ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ ލިއުންތަކައް ދިވެހި ޕޯސްޓް ން މަރުހަބާ ކިޔަމެވެ.ޚަބަރާއިގުޅޭ އިތުރު ލިޔުންތައް

ކުޑަހުވަދޫ ސްކޫލުން ބާއްވަން އުޅުނު ދަރުޙެއް އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓްރީ އިން ހުއްޓުވައިފި

ސުވާދީބު

އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ “ސާރކިއުލާރ” ގައި ތާށިވެފައި

ސުވާދީބު

ފައިދާއެއް ނެތް ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ އަވާގައި ޖެހި ރޭ އަޅުކަމުން މަޙްރޫމް ނުވުމަށް ޑރ.އިޔާޟް އިލްތިމާސް ކުރައްވައިފި

ސުވާދީބު
Share