web analytics
ޙަބަރު

ތުޅާދޫ ވިލުތެރެއިން ވީޑު ފެނިގެން ފުލުހުން ހަރަކާތްތެރިވަނީ

ދިވެހި ޕޯސްޓް (ޑީޕީ) ގެ ސޯޝަލް މީޑިއާ ގުރޫޕަށް ޖޮއިން ވުމަށް ކުލިކު ކޮއްލައްވާ

ބ.ތުޅާދޫ ވިލުތެރެއިން މަސްތުވާތަކެތީގެ ބާވަތެއް ކަމަށްވާ ވީޑު ފެނިގެން ފުލުހުން ހަރަކާތްތެރިވާން ފަށައިފިއެވެ.

ފުލުހުން ވިދާޅުވީ މިއަދު މެންދުރު 12:00ހާއިރު، ތުޅާދޫ ވިލު ތެރޭގައި މަސް ބާނަން އުޅުނު ޑިންގީއަކުން ވީޑު ކަމަށް ބެލެވޭ ހަތަރު ޕެކެޓް ހޮވާފާވާކަމަށް އެ ފަރާތަށް މައުލޫމާތު ލިބުނު ކަމަށެވެ. އަދި އެ ތަކެތި ފުލުހުން ވަނީ އެ ފަރާތުގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ނަގާ، އެ ސަރަހައްދު ބެލުމުގެ މަސައްކަތްވެސް ފަށާފައެވެ.

ވީޑަކީ ދުނިޔޭގައި ހުރި މަސްތުވާތަކެތީގެ ތެރެއިން ބާރުގަދަ އެއް ވައްތަރެކެވެ. ނުރައްކާތެރި ބާވަތެއްކަމުގައިވާ ކެނަބިސް އުފެއްދުމަށްވެސް ވީޑު ގަަސް ބޭނުން ކުރާއިރު، މެރުއާނާވެސް މި ބާވަތަށް ކިޔާ އުޅެއެވެ.

މިއީ، ފަހުގެ ތާރީޚެއްގައި ރާއްޖެއިން މިހާ ގިނަ އަދަދަކަށް އެއްފަހަރާ ވީޑު އަތުލައިގަތް ފުރަތަމަ ފަހަރުކަން ފާހަގަ ކޮށްލެވެއެވެ.

Facebook Comments

އާޓިކަލް ވީހާވެސް ގިނަ ބޭފުޅުން ޝެއަރ ކޮއްފަ ދިވެހި ޕޯސްޓް ފޭސް ބުކު ޕޭޖަށް ލައިކް ކޮއް ދެއްވުން އެދެމެވެ އަދި ވީހާވެސް ގިނަ ބޭފުޅުން ދިވެހި ޕޯސްޓް އަށް ލިއެފަ މި އީމެއިލްައަށް memdhoom8@gmail.com މެއިލް ފޮނުއްވާށެވެ. ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ ލިއުންތަކައް ދިވެހި ޕޯސްޓް ން މަރުހަބާ ކިޔަމެވެ.ޚަބަރާއިގުޅޭ އިތުރު ލިޔުންތައް

ޖާބިރު އަތުން ޤާސިމް ނެގި ފަސް މިލިއަން ރުފިޔާ ދޭން އަންގައިފި

ސުވާދީބު

ސައްދާމް ހުސައިންގެ ފަހު ބަސް ދަރިކަނބަލުން އާއްމުކޮށްފި

ސުވާދީބު

ދީނީ ޗެނަލް ހަދަން ދިން ފައިސާތަކަކަށް ވީނުވީއެއް ނޭނގެ

ސުވާދީބު
Share