web analytics
ދުނިޔެ

ލަންކާ ބޮޑުވަޒީރު ކަމަށް އަލުން ރަނިލް އައްޔަންކޮށްފި

ދިވެހި ޕޯސްޓް (ޑީޕީ) ގެ ސޯޝަލް މީޑިއާ ގުރޫޕަށް ޖޮއިން ވުމަށް ކުލިކު ކޮއްލައްވާ

ލަންކާގެ ހުސްވެފައިވާ ބޮޑުވަޒީރުގެ މަގާމަށް އެމަގާމު ކުރިންވެސް ފުރުއްވި ރަނިލް ވިކްރަމަސިންހް މިއަދު ރައީސް ސިރިސޭނާ ހަމަޖައްސަވައިފިއެވެ.

ދެބޭފުޅުންގެ ދެމެދުގައި އުފެދުނު ޚިޔާލުތަފާތުވުންތަކަށް ފަހު ސިރިސޭނާ ވަނީ އޮކްޓޫބަރު މަހުގެ ފަހުކޮޅު ރަނިލް އެ މަގާމުން ކުއްލި ގޮތަކަށް ވަކިކުރެއްވުމަށް ފަހު، ކުރީގެ ރައީސް މަހިންދަރާޖަޕަކްސަ އެ މަގާމަށް އައްޔަން ކުރައްވާފައެވެ.

ނަމަވެސް ރާޖަޕަކްސައަށް ތާއީދެއް ނުލިބުމުން އޭނާ ވަނީ އިއްޔެ އެމަގާމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވާފައެވެ. ރަނިލް އަލުން ބޮޑުވަޒީރުކަމަށް ގެނައުމަށް ލަންކާގެ ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުން ވަނީ ވޯޓެއް އަހައި ފާސްކޮށްފައެވެ.

Facebook Comments

އާޓިކަލް ވީހާވެސް ގިނަ ބޭފުޅުން ޝެއަރ ކޮއްފަ ދިވެހި ޕޯސްޓް ފޭސް ބުކު ޕޭޖަށް ލައިކް ކޮއް ދެއްވުން އެދެމެވެ އަދި ވީހާވެސް ގިނަ ބޭފުޅުން ދިވެހި ޕޯސްޓް އަށް ލިއެފަ މި އީމެއިލްައަށް memdhoom8@gmail.com މެއިލް ފޮނުއްވާށެވެ. ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ ލިއުންތަކައް ދިވެހި ޕޯސްޓް ން މަރުހަބާ ކިޔަމެވެ.ޚަބަރާއިގުޅޭ އިތުރު ލިޔުންތައް

އެމެރިކާގެ އަސްކަރީ ފްލައިޓެއް ކައްދޫގައި

ސުވާދީބު

އިޒްރޭލް ބައިވެރިވާ އެއްވެސް އިވެންޓެއް މެލޭޝިއާގައި ނުބާއްވާނެ

ސުވާދީބު

142 ފަސެންޖަރުންނާއެކު ދަތުރު ކުރި ބަންގްލަދޭޝް ފްލައިޓެއް ހައިޖެކް ކޮށްފި

ސުވާދީބު
Share