web analytics
ޙަބަރު

ސައިމަން އެޗްޑީސީގެ އެމްޑީކަމުން ދުރުކޮށް އިންޑަސްޓްރިއަލް ޒޯން ކުންފުންޏަށް

ދިވެހި ޕޯސްޓް (ޑީޕީ) ގެ ސޯޝަލް މީޑިއާ ގުރޫޕަށް ޖޮއިން ވުމަށް ކުލިކު ކޮއްލައްވާ

އެެޗްޑީސީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރުގެ މަގާމުގައި ހުރި މުހައްމަދު ސައިމަން އެ މަގާމުން ވަކިކޮށްފިއެވެ.
އެޗްޑީސީގެ އެމްޑީގެ މަގާމުން ސައިމަން ވަކިކޮށް ގްރޭޓާ މާލެ އިންޑަސްޓްރިއަލް ޒޯން ލިމިޓެޑް(ޖީއެމްއައިޒެޑް)ގެ އެމްޑީގެ މަގާމަށްވަނީ އައްޔަންކޮށްފައެވެ.އަދި އެޗްޑީސީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު ގެ މަގާމަށް އަހުމަދު ނާސިފު ވަނީ އަންޔަން ކުރައްވާފައެވެ. ނާސިފު ކުރިން ހުންނެވީ ގްރޭޓާ މާލެ އިންޑަސްޓްރިއަލް ޒޯން ލިމިޓެޑް(ޖީއެމްއައިޒެޑް)ގެ އެމްޑީގެ މަގާމުގައެވެ.

Facebook Comments

އާޓިކަލް ވީހާވެސް ގިނަ ބޭފުޅުން ޝެއަރ ކޮއްފަ ދިވެހި ޕޯސްޓް ފޭސް ބުކު ޕޭޖަށް ލައިކް ކޮއް ދެއްވުން އެދެމެވެ އަދި ވީހާވެސް ގިނަ ބޭފުޅުން ދިވެހި ޕޯސްޓް އަށް ލިއެފަ މި އީމެއިލްައަށް memdhoom8@gmail.com މެއިލް ފޮނުއްވާށެވެ. ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ ލިއުންތަކައް ދިވެހި ޕޯސްޓް ން މަރުހަބާ ކިޔަމެވެ.ޚަބަރާއިގުޅޭ އިތުރު ލިޔުންތައް

އެސްއޯއެފުން އަޅުގަނޑަށް އެއްވެސް ފައިސާއެއް ދީފައެއް ނެތް: ރިޔާޒު

ސުވާދީބު

ރައީސް ނަޝީދު މަޖިލިސް ކެމްޕޭން މިރޭ ފަށާނީ

ސުވާދީބު

އިބުރާގެ ޓްވީޓުތައް ތަރުޖަމާކޮށްދީފި

ސުވާދީބު
Share