web analytics
ޙަބަރު

ސައްދާމް ހުސައިންގެ ފަހު ބަސް ދަރިކަނބަލުން އާއްމުކޮށްފި

ދިވެހި ޕޯސްޓް (ޑީޕީ) ގެ ސޯޝަލް މީޑިއާ ގުރޫޕަށް ޖޮއިން ވުމަށް ކުލިކު ކޮއްލައްވާ

އައްމާން (ޖެނުއަރީ 2) – އިރާގުގެ ކުރީގެ ރައީސް ސައްދާމް ހުސައިން ދަންޖައްސާ އަވަހާރަކޮށްލުމުގެ ކުރިން ރައްޔިތުންނަށް ދެއްވި މެސެޖުގެ ބައެއް ދަރިކަނބަލުން ރަޣާދު ހުސައިން ޓްވިޓާގައި އާއްމު ކުރައްވައިފި އެވެ.

ޖޯޑަންގައި ދިރިއުޅޭ ސައްދާމުގެ ދަރިކަނބަލުން. –ފޮޓޯ:އަލް ޖަޒީރާ

ދަރިކަނބަލުންގެ ޓްވީޓްގައި ހިމަނާފައިވާ ބައިގައި، އިރާގުގެ ރައްޔިތުންނާ މުޚާތަބް ކުރައްވާ، މާތްﷲ އަށް ހަމްދުކުރާ ހާލު ސައްދާމު ވިދާޅުވެފައި ވަނީ ތެދުވެރި، އިމާންތެރިއަކު އެކަލާނގެ މާޔޫސް ނުކުރައްވާނެ ކަމަށެވެ. އޭގެ ފަހުން މެސެޖް ނިއްމަވާލައްވާފައި ވަނީ ﷲ އަކްބަރު މި ކަލިމައިންނެވެ. މި މެސެޖުގައި ވަނީ އިރާގުގެ ރައީސް އަދި އިރާގު ސިފައިންގެ ކޮމާންޑަ-އިން-ޗީފްގެ ސޮއި ހިމަނައިފަ އެވެ.

ސައްދާމް ދަންޖައްސާފައި ވަނީ ޑިސެމްބަރު 30، 2006 ގަ އެވެ. އެއީ އެ އަހަރުގެ ބޮޑު އީދު ދުވަހު އެވެ.

ސައްދާމު ދަންޖެއްސުމުގެ ހަތަރު ދުވަސް ކުރިން ދެއްވި މެސެޖްގައި ވަނީ އެމެރިކާ އާއި އީރާނާ ދެކޮޅަށް ރައްޔިތުން އެއްބައިވުމަށް ގޮވާލައްވައިފަ އެވެ. ދުޝްމަނުންނަށް އިރާގުގައި އޮތް އެންމެ ބޮޑު ހުރަހަކީ ރައްޔިތުންގެ އެއްބައިވަންތަކަން ކަން ހަނދާން ކޮށްދެއްވައިފައިވެ އެވެ. އަދި އޭނާ ދުނިޔެ ދޫކޮށް ދަނީ ޝަހީދެއްގެ ގޮތުގައި ކަމަށް ވިދާޅުވެފައިވެ އެވެ.

Facebook Comments

އާޓިކަލް ވީހާވެސް ގިނަ ބޭފުޅުން ޝެއަރ ކޮއްފަ ދިވެހި ޕޯސްޓް ފޭސް ބުކު ޕޭޖަށް ލައިކް ކޮއް ދެއްވުން އެދެމެވެ އަދި ވީހާވެސް ގިނަ ބޭފުޅުން ދިވެހި ޕޯސްޓް އަށް ލިއެފަ މި އީމެއިލްައަށް memdhoom8@gmail.com މެއިލް ފޮނުއްވާށެވެ. ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ ލިއުންތަކައް ދިވެހި ޕޯސްޓް ން މަރުހަބާ ކިޔަމެވެ.ޚަބަރާއިގުޅޭ އިތުރު ލިޔުންތައް

މިހާތަނަށް ހޮވި އެންމެ ބޮޑު މާވަހަރު، ބަރުކަމުން ރަށަށް ގެނައީ ކަފު ޖަހައިގެން

ސުވާދީބު

ބޮޑު އަޣުލަބިއްޔަތަކުން 19 ވަޒީރުންނާއި ބަންޑާރަ ނައިބަށް ރުހުން ދީފި

ސުވާދީބު

ސިޔާސީ ޕާޓީތައް ދަރަންޏަށް ޒިންމާކުރުވާ ގޮތަށް ގަވައިދު އިސްލާހުކޮށްފި

ސުވާދީބު
Share