web analytics
ް މުނިފޫހި ފިލުވުން

ސަލްމާން އިމްތިހާންތަކުގައި ފާސްވެފައިވާގޮތް އޭނާގެ ބައްޕަގެ ދުލުން

ދިވެހި ޕޯސްޓް (ޑީޕީ) ގެ ސޯޝަލް މީޑިއާ ގުރޫޕަށް ޖޮއިން ވުމަށް ކުލިކު ކޮއްލައްވާ

ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ފިލްމް އެކްޓަރު ސަލްމާން ޚާން ކިޔެވި ދުވަސްވަރު ފާސްވަމުން ދިޔައީ ލީކްވާ އިމްތިހާނު ކަރުދާސްތަކުގެ އެހީގައި ކަމަށް އޭނާގެ ބައްޕަ ސަލީމް ޚާން ބުނެފިއެވެ.

މަޝްހޫރު ޝޯވ” ދަ ކަޕިލް ޝަރްމާ ޝޯވ” ގައި ސަލްމާން ޚާން، އަރްބާޒް ޚާން، ސޮހެއިލް ޚާން އަދި އެ ތިންބެއިންގެ ބައްޕަ ސަލީމް ބައިވެރިވީ އެޕިސޯޑުގައި ދެކެވުނު ވާހަކަތަކުގެ ތެރޭގައި އޭނާގެ ދަރިން ސްކޫލްގެ އިމްތިހާންތަކުގައި ފާސްވެފައިވާ ގޮތް އޭނާ ވަނީ ކިޔާދީފައެވެ.

ސަލީމްއަށް ލީކް އިމްތިހާން ކަރުދާހުގެ އެހީ އޭނާގެ ދަރިން ފާސްވުމަށް ހޯދާކަން އެނގުނު ގޮތުގެ ހާދިސާ ކިޔައިދެމުން އޭނާ ބުނެފައިވަނީ އެ ދުވަސްކޮޅު އެ ގެޔަށް ގަނޭޝްކިޔާ މީހަކު ވަރަށް ގިނައިން ދާ ކަމަށެވެ. ގަނޭޝް ދިޔުމުން އެންމެން ވެސް މާބޮޑަށް އޭނާއަށް އިހްތިރާމްކުރާ މަންޒަރު ފެނުމުން އެއީ ކާކުތޯ ސުވާލު އުފެދުނު ކަމަށެވެ.

” އަހަންނަށްވުރެ ބޮޑަށް ގޭ މީހުން އިހްތިރާމްކުރާ ގަނޭޝް މީ ކާކުތޯ އަހަރެން ހިތަށް އެރި” ސަލީމް ބުންޏެވެ.

ފަހުން އެ ގަނޭޝް އަކީ ލީކް އިމްތިހާން ކަރުދާސް ސަލްމާން މެންނަށް ގެނެސްދޭ މީހާކަން އެނގުނު ކަމަށް ވެސް ސަލީމް ބުންޏެވެ.

އެ ޝޯވގައި ސަލްމާން ޚާން ވެސް ވަނީ އެ ލީކް އިމްތިހާން ކަރުދާހުގެ އެހީގައި އޭނާ ބައެއް އިމްތިހާނު ތަކުން ފާސްވެފައިވާ ކަމަށް އެއްބަސްވެފައެވެ.

Facebook Comments

އާޓިކަލް ވީހާވެސް ގިނަ ބޭފުޅުން ޝެއަރ ކޮއްފަ ދިވެހި ޕޯސްޓް ފޭސް ބުކު ޕޭޖަށް ލައިކް ކޮއް ދެއްވުން އެދެމެވެ އަދި ވީހާވެސް ގިނަ ބޭފުޅުން ދިވެހި ޕޯސްޓް އަށް ލިއެފަ މި އީމެއިލްައަށް memdhoom8@gmail.com މެއިލް ފޮނުއްވާށެވެ. ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ ލިއުންތަކައް ދިވެހި ޕޯސްޓް ން މަރުހަބާ ކިޔަމެވެ.ޚަބަރާއިގުޅޭ އިތުރު ލިޔުންތައް

އަޔުޝްމަންގެ އަންހެނުން ޑައިރެކްޓުކުރާ ފުރަތަމަ ފިލްމަށް މަދޫރީ

ސުވާދީބު

އަނެއްކާވެސް ޕްރިޔާ މަޝްހޫރު ވަނީ

ސުވާދީބު

ވިއްސާރަ އިރު އިސްތަށިގަނޑާއި މޭކަޕް ރީތިކޮށް ބެހެއްޓުމަށް ކުރެވިދާނެ ބައެއްކަންތައް

ސުވާދީބު
Share