web analytics
ް މުނިފޫހި ފިލުވުން

ސާރާ ސެމްޕީއޯ އަދި ލޮރެނާ ރާއްޖޭގައި ޗުއްޓީ ހޭދަކުރަމުން އެބަދޭ

ދިވެހި ޕޯސްޓް (ޑީޕީ) ގެ ސޯޝަލް މީޑިއާ ގުރޫޕަށް ޖޮއިން ވުމަށް ކުލިކު ކޮއްލައްވާ

ވިކްޓޯރިއާސް ސީކްރެޓްގެ މަޝްހޫރު މޮޑެލް ސާރާ ސެމްޕީއޯ އާއި މަޝްހޫރު މޮޑެލް އަދި އެކްޓަރެސް ލޮރިނާ ރާއޭ ރާއްޖޭގައި ޗުއްޓީ ހޭދަކުރަމުން އެބަދެއެވެ.
ރާއްޖޭގައި ޗުއްޓީ ހޭދަކުރުމަށް ސާރާ އޭނާގެ ލޯބިވެރިޔާ އޮލިވައާ އާއެކު ރާއްޖެ އައިސްފައިވާއިރު އެމީހުން ޗުއްޓީ ހޭދަކުރަމުން އަންނަނީ ނ. ރަންދެލި ރިސޯޓުގަ އެވެ. ލޮރިނާ ވެސް ޗުއްޓީ ހޭދަކުރަމުންދަނީ ހަމަ އެރިސޯޓުގައެވެ. އަދި އޭނާ ރާއްޖެ އައިސްފައިވަނީ އެކަނި ކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނެއެވެ.

އުމުރުން 27 އަހަރުގެ ސާރާ އާއި 24 އަހަރުގެ ލޮރިނާ އޮފިޝަލް އިންސްޓަގްރާމު މެދުވެރިކޮށް ރާއްޖޭގައި ޗުއްޓީ ހޭދަކުރަމުން އަންނަ ގޮތް ސަޕޯޓަރުންނަށް އަންނަނީ ހިއްސާކުރަމުންނެވެ. އަދި ދެމީހުން އެކުގައި ވެސް ފޮޓޯތައް ނަގާފައެވެ.
އާހަރު ފާހަގަ ކުރުމަށް ގިނަ ފަންނާނުން ރާއްޖެ އައިސްފައިވާއިރު ބޮލީވުޑު އަދި ހޮލީވުޑު ފަންނާނުންގެ އިތުރުން މަޝްހޫރު ފުޓުބޯޅަ ކުޅުންތެރިން ވެސް ވަނީ ރާއްޖެއަށް އައިސްފައެވެ.

Facebook Comments

އާޓިކަލް ވީހާވެސް ގިނަ ބޭފުޅުން ޝެއަރ ކޮއްފަ ދިވެހި ޕޯސްޓް ފޭސް ބުކު ޕޭޖަށް ލައިކް ކޮއް ދެއްވުން އެދެމެވެ އަދި ވީހާވެސް ގިނަ ބޭފުޅުން ދިވެހި ޕޯސްޓް އަށް ލިއެފަ މި އީމެއިލްައަށް memdhoom8@gmail.com މެއިލް ފޮނުއްވާށެވެ. ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ ލިއުންތަކައް ދިވެހި ޕޯސްޓް ން މަރުހަބާ ކިޔަމެވެ.ޚަބަރާއިގުޅޭ އިތުރު ލިޔުންތައް

ޑީނޯ މޯރިއާ އެނބުރި އަންނާނީ ވެބް ސީރީޒަކުން

ސުވާދީބު

ނަކްޝް އާއި ގަޔޫ ރާއްޖޭގައި ޗުއްޓީ ހޭދަކުރަނީ

ސުވާދީބު

މިއަހަރު ކުރުމަށް އަޒުމް ކަނޑައަޅަން ޖެހޭ ބިއުޓީ ރެޒޮލިއުޝަން

ސުވާދީބު
Share