web analytics
ޙަބަރު

ޕާޓީތަކުގެ ދަރަންޏަށް ޒިންމާވާނީ ކާކު؟

ދިވެހި ޕޯސްޓް (ޑީޕީ) ގެ ސޯޝަލް މީޑިއާ ގުރޫޕަށް ޖޮއިން ވުމަށް ކުލިކު ކޮއްލައްވާ

ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ދަރަންޏަށް އެ ޕާޓީތައް ޒިންމާ ކުރެވޭނެ ގޮތެއް ނެތުމުގެ މައްސަލައިގައި ހިތްހަމަނުޖެހުން އުފެދިއްޖެ އެވެ.

މި ބަހުސް ފެށުނީ، ކުރީގެ ރައީސް އަދި ޕީޕީއެމްގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނާއި އެ ޕާޓީގެ ލީޑަޝިޕުން އާ ޕާޓީއެއް އުފައްދަން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅުއްވުމުންނެވެ. ޕީޕަލްސް ނެޝަނަލް ކޮންގްރެސްގެ ނަމުގައި އާ ޕާޓީއެއް އުފެއްދުމުގެ ބަހަނާއަކަށް ދައްކަނީ، ޕީޕީއެމްގައި އުފެދިފައިވާ ގާނޫނީ މައްސަލަތައް ނުނިމި ދިގުލައިގެން ދިއުމެވެ. ޕާޓީގެ ރައީސްގެ މަގާމުން ޔާމީން ދުރުކޮށް، ޕީޕީއެމް ހިންގުން އެ ޕާޓީގެ ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫނާ ހަވާލުކުރަން އެ ޕާޓީގެ އާންމު ދެ މެމްބަރަކު ސިވިލް ކޯޓަށް ހުށަހެޅި މައްސަލަ މިހާރު އޮތީ ސުޕްރީމް ކޯޓުގަ އެވެ.

ސިޔާސީ ބާރުވެރިކަން ހޯދަން އާ ޕާޓީއެއް އުފައްދާއިރު، ރައީސް ޔާމީން ދެ ވަނަ ދައުރަކަށް ހޮވަން ޕީޕީއެމުން ކުރި ޚަރަދުތަކުން ޕާޓީ އޮތީ ދަރަނިވެރިވެފަ އެވެ. ސައްހަ އަދަދު އާއްމު ނުވި ނަމަވެސް މައުލޫމާތު އެނގޭ ބައެއް ބޭފުޅުން ލަފާކުރައްވާ ގޮތުގައި، ބައެއް ބިލްތަކަށް ދައްކަން ޖެހޭ ފައިސާގެ އަދަދު އުޅެނީ 20 މިލިއަން ރުފިޔާ އިން މަތީގަ އެވެ. އަނެއް ބައެއްގެ އަންދާޒާ އުޅެނީ އެއަށް ވުރެ މާ މަތީގަ އެވެ.

ކެމްޕޭންގައި ކުރި އެކި ދަތުރުތަކުގެ އަގުގެ ގޮތުގައި އެކަނި ވެސް މޯލްޑިވިއަނަށް ވެސް 3.8 މިލިއަން ރުފިޔާ ދައްކަން ޖެހެ އެވެ. އެ ފައިސާ ހޯދަން އެ އެއާލައިނުން ވަނީ ޕީޕީއެމާ ދެކޮޅަށް ދައުވާކޮށްފަ އެވެ.

ޕީޕީއެމްގެ ދަރަނިތައް އަދާނުކުރަނީސް އާ ޕާޓީއެއް އުފެއްދުމުގެ ހުއްދަ ޕީޕީއެމްގެ ލީޑަޝިޕްގައި ތިއްބެވި ބޭފުޅުންނަށް ނުދޭން ވެސް އަންނަނީ ގޮވާލަމުންނެވެ.

ޕީޕީއެމްގެ ނައިބު ރައީސް ކަން ކުރެއްވި އާމިނަތު ނާދިރާ ވިދާޅުވީ ޕީޕީއެމްގެ ލީޑަޝިޕްގައި މިހާރު ތިއްބެވި ބޭފުޅުން އާ ޕާޓީއެއް ހެދުމުގެ ހުއްދަ ދޭން ޖެހޭނީ އެ ޕާޓީގެ ދަރަނިތައް ޚަލާސްކުރުމުން ކަމަށެވެ. އެއާޚިލާފަށް އެކަން ދާ ނަމަ ޕާޓީ ހެދުން ހުއްޓުވަން ޖެހޭ ކަމަށް ވެސް އޭނާ ދެކެވަޑައިގަންނަވަ އެވެ.

އެކަމަކު، ޕާޓީއެއް ދަރަނިވެރިވެފައި އޮއްވައި އާ ޕާޓީއެއް ހެދިއަސް އެޅޭނެ ގާނޫނީ ފިޔަވަޅެއް ނެތެވެ. މިކަމުގެ ކަންބޮޑުވުން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ މެމްބަރު އަހްމަދު އަކްރަމް ވެސް ވަނީ ފާޅުކުރައްވައިފަ އެވެ.

މީގެކުރިން ޑީއާރުޕީ އަށް ވެސް ކުރިމަތިވީ ހަމަ މި މައްސަލަ އެވެ. ދެހާސް އަށެއްގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫނަށް ނާކާމިޔާބުވެ އުފެދުނު މައްސަލަތަކުގައި ޕާޓީއާ ފެއަށް ޖެހިވަޑައިގަނެ، ދެ ފަހަރަށް ލީޑަޝިޕް ބަދަލުވެފައި ވިޔަސް އެ ޕާޓީ އަދިވެސް އޮތީ ދަރަނިވެރިވެފަ އެވެ. ކެމްޕޭނަށް އެކި މީހުން ލައްވައި ކުރި މަސައްކަތްތަކާއި ކުރުވި ޚަރަދަށް އަދިވެސް ފައިސާއެއް ނުދައްކަ އެވެ. އެކަމުގައި ޒިންމާވާނެ މީހަކު ވެސް ނެތެވެ.

އަކްރަމްގެ ޓުވީޓް.

އަކްރަމް ވިދާޅުވީ ޕީޕީއެމް ދަރަނިވެރިވެފައި އޮތް ކަމުގައި ވިޔަސް އެ ޕާޓީގެ ލީޑަޝިޕް ބޭފުޅުން އާ ޕާޓީއެއް ހެދުން ހުއްޓުވޭނެ ގޮތެއް ނެތް ކަމަށެވެ. ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ގާނޫނު އޮތީ އެ ޕާޓީއެއްގައި ތިއްބެވި އިސް ބޭފުޅުން ދަރަންޏަށް ޒިންމާކުރެވޭ ގޮތަކަށް ނޫން ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

“މިއީ ގާނޫނީ ގޮތުން ގެންނަން ޖެހޭ އިސްލާހެއް. މިކަމުގައި ކޮމިޝަންގެ މެމްބަރުންނާ މަޝްވަރާކުރާނަން،” އަކްރަމް ވިދާޅުވި އެވެ.

އެ އިސްލާހު ގެންނަން ޖެހެނީ، އަކްރަމް ވިދާޅުވި ގޮތުގައި، ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ދަރަންޏަށް، އެ ދަރަނި ނެގިއިރު އެ ޕާޓީއެއްގެ މާލީ އެންމެ އިސްވެރިޔާ ނުވަތަ ލީޑަޝިޕްގައި ތިއްބަވާ ބޭފުޅުން ޒިންމާ ކުރެވޭ ގޮތަށެވެ. އެހެން ނޫނީ ޕާޓީތައް ދަރަނިވެރިވެ، ނެތި ހިނގައިދާނެ ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

Facebook Comments

އާޓިކަލް ވީހާވެސް ގިނަ ބޭފުޅުން ޝެއަރ ކޮއްފަ ދިވެހި ޕޯސްޓް ފޭސް ބުކު ޕޭޖަށް ލައިކް ކޮއް ދެއްވުން އެދެމެވެ އަދި ވީހާވެސް ގިނަ ބޭފުޅުން ދިވެހި ޕޯސްޓް އަށް ލިއެފަ މި އީމެއިލްައަށް memdhoom8@gmail.com މެއިލް ފޮނުއްވާށެވެ. ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ ލިއުންތަކައް ދިވެހި ޕޯސްޓް ން މަރުހަބާ ކިޔަމެވެ.ޚަބަރާއިގުޅޭ އިތުރު ލިޔުންތައް

ފްލެޓްތަކާ މެދު ގޮތް ނިންމުމުގައި ތަކުލީފު ކުޑަކުރަން ރައީސް އެދިވަޑައިގެންފި

ސުވާދީބު

މަހުޖަނުންގެ ދަރިންގެ މުއްސަނދި ދިރިއުޅުން އަހަރެމެންގެ ލޮލުން ފެންނަގޮތް

ސުވާދީބު

ހަބީބުގެ ނަސޭހަތް: ވޯޓް އޮޅުވައެއް ނުލެވޭނެ، ކާމިޔާބު ކުރަން ހޯދަންވީ ރައްޔިތުންގެ ތާއިދު

ސުވާދީބު
Share