web analytics
ކުޅިވަރު

ސީ ސްޕޯޓްސްގެ އާ ފިހާރައެއް ހުޅުމާލޭގައި ހުޅުވައިފި

ދިވެހި ޕޯސްޓް (ޑީޕީ) ގެ ސޯޝަލް މީޑިއާ ގުރޫޕަށް ޖޮއިން ވުމަށް ކުލިކު ކޮއްލައްވާ

ސީ ސްޕޯޓްސްގެ އާ ފިހާރައެއް ހުޅުމާލޭގައި ހުޅުވައިފި އެވެ.

ސީ ސްޕޯޓްސްގެ ތިންވަނަ ފިހާރަ ހުޅުވާފައި ވަނީ ހުޅުމާލޭގެ ނިރޮޅު މަގުގަ އެވެ.

ސީ ސްޕޯޓްސް އިން ބުނީ، ހުޅުމާލޭގައި ފިހާރައެއް ހުޅުވީ ކަސްޓަމަރުންގެ ޑިމާންޑު ބޮޑުވުމާ ގުޅިގެން ކަމަށެވެ.

ސީ ސްޕޯޓްސްގެ ހުޅުމާލޭ ފިހާރައިގައި ހުރި ބައެއް ތަކެއް ޑިސްޕްލޭކޮށްފައި–ފޮޓޯ: ސީ ސްޕޯޓްސް

ސީގަލް ގްރޫޕަށް ނިސްބަތްވާ ސީ ސްޕޯޓްސްގެ އާ ފިހާރަ އިން މަޝްހޫރު ބްރޭންޑްގެ އުފެއްދުންތައް ލިބެން ހުންނާނެ އެވެ. އެގޮތުން، ރީފް ބްރޭންޑާއި ވޮލްކޮމްގެ ފައިވާނާއި އިތުރު އުފެއްދުންތައް ލިބޭނެ އެވެ. އަދި މޫދަށް އެރުމަށް ބޭނުން ކުރާ ހައުޓްފިޓްތަކާއި އެހެން ސާމާނު ވެސް ލިބެން ހުންނާނެ އެވެ. ހުރިހާ އުމުރަކަށް ހާއްސަ ބެކްޕެކް ވެސް އެ ފިހާރަ އިން ލިބެން އެބަހުއްޓެވެ.

ސީ ސްޕޯޓްސް ފިހާރަ ހުޅުވާފައި ހުންނާނީ ހަވީރު 04:00 އިން ރޭގަނޑު 10:00 އަށެވެ.

Facebook Comments

އާޓިކަލް ވީހާވެސް ގިނަ ބޭފުޅުން ޝެއަރ ކޮއްފަ ދިވެހި ޕޯސްޓް ފޭސް ބުކު ޕޭޖަށް ލައިކް ކޮއް ދެއްވުން އެދެމެވެ އަދި ވީހާވެސް ގިނަ ބޭފުޅުން ދިވެހި ޕޯސްޓް އަށް ލިއެފަ މި އީމެއިލްައަށް memdhoom8@gmail.com މެއިލް ފޮނުއްވާށެވެ. ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ ލިއުންތަކައް ދިވެހި ޕޯސްޓް ން މަރުހަބާ ކިޔަމެވެ.ޚަބަރާއިގުޅޭ އިތުރު ލިޔުންތައް

ބަލިނުވެ ވިދިވިދިގެން 14 މެޗު ހަމަކުރުމަށްފަހު ޔުވެންޓަސް އިން ބޮޑު ލީޑެއް ނަގައިފި

ސުވާދީބު

ސިމެންތި ބަސްތާ ވެއްޓުނު ކުއްޖާ ނިޔާވެއްޖެ

ސުވާދީބު

ޑޯޓްމަންޑް އާއި ޕޯޓޯ މޮޅުވެ ގްރޫޕްގެ އެއްވަނަ މަގާމް ހޯދައިފި

ސުވާދީބު
Share