web analytics
ވިޔަފާރި

ޓިކެޓުގެ އަގަށް އަންނާނީ ހީވެސް ނުކުރާފަދަ ހެޔޮ ބަދަލެއް – މިނިސްޓަރު ނަހުލާ

ދިވެހި ޕޯސްޓް (ޑީޕީ) ގެ ސޯޝަލް މީޑިއާ ގުރޫޕަށް ޖޮއިން ވުމަށް ކުލިކު ކޮއްލައްވާ

އެތެރޭގެ ވައިގެ ދަތުރުފަތުރުގެ އަގުތަކަށް އަންނާނީ ރައްޔިތުން އުފާވާ ކަހަލަ ހެޔޮ ބަދަލެއް ކަމަށް ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓަރު އާއިޝަތު ނަހުލާ މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

މިނިސްޓަރު ނަހުލާ “ވަގުތަށް” ވިދާޅުވީ ޓިކެޓު އަގުހެޔޮކުރުމުގެ އެންމެ ފަހުގެ މަޝްވަރާތައް މިއަދު ނިމިފައިވާ ކަމަށެވެ. މިނިސްޓަރު ނަހުލާ ވިދާޅުވީ އަގުތައް ކަނޑަނޭޅި ލަސްވީ ގިނަ އޮފީސްތަކެއް ގުޅިގެން ކުރަން ޖެހޭ މަސައްކަތްތަކެއް ވެސް ހުރުމުންކަމަށެވެ

“ރައްޔިތުން ވަރަށް ހިތްހަމަޖެހޭ ވަރުގެ ހެޔޮ ބަދަލެއް އަންނާނެ. ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓްރީން އެކަމުގައި ކުރަން ޖެހޭ ކަންތައްތައް ނިންމައި، އަގު ލިސްޓް ތައްޔާރުކޮށް ރައީސް އޮފީހަށް ފޮނުވާފައި ވާނީ. މިއަދު އެކަމާ ބެހޭ ބައްދަލުވުމެއް ވެސް ވަނީ ބާއްވާފައި. ދެން އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ ވަރަށް އަވަހަށް އަގު ހެޔޮވާނެ،” އައިޝާ ވިދާޅުވި އެވެ.

މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ ޓިކެޓްގެ އަގު ހެޔޮކުރުމުގައި އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަނަށް ސަބްސިޑީއެއް ދޭން ޖެހިދާނެތީ އެކަމުގައި ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީއާ ވެސް މަޝްވަރާ ކުރަން ޖެހޭ ކަމަށެވެ.

އެތެރޭގެ އުދުހުންތަކުގެ އަގުތައް އަގު ކުޑަކުރުމަކީ ރައީސް ޞޯލިހުގެ ސަރުކާރުގެ ފުރަތަމަ 100 ދުވަހު ކުރަން ހިމަނާފައި އޮތް ވައުދެކެވެ.

Facebook Comments

އާޓިކަލް ވީހާވެސް ގިނަ ބޭފުޅުން ޝެއަރ ކޮއްފަ ދިވެހި ޕޯސްޓް ފޭސް ބުކު ޕޭޖަށް ލައިކް ކޮއް ދެއްވުން އެދެމެވެ އަދި ވީހާވެސް ގިނަ ބޭފުޅުން ދިވެހި ޕޯސްޓް އަށް ލިއެފަ މި އީމެއިލްައަށް memdhoom8@gmail.com މެއިލް ފޮނުއްވާށެވެ. ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ ލިއުންތަކައް ދިވެހި ޕޯސްޓް ން މަރުހަބާ ކިޔަމެވެ.ޚަބަރާއިގުޅޭ އިތުރު ލިޔުންތައް

މި ހުރީ 100 އަހަރަށް ދެމިހުންނާނެ ފަޓުލޫނު، އަލިފާން ޖެހުނަސް ގޮތެއް ނުވާނެ

ސުވާދީބު

ލޯނު ނުދައްކައިގެން ތެލުވެލިގާގެ ލީޒް ހޯލްޑް ރައިޓްސް ވިއްކާލަނީ

ސުވާދީބު

ވަޓްސްއެޕަށް ފިންގަޕްރިންޓް ފީޗާ މާ ލަހެއް ނުވާނެ

ސުވާދީބު
Share