web analytics
ވިޔަފާރި

ޕިއްޒާ ބޯނާގެ “ހެޕީ އަވާ ޕްރޮމޯޝަން” ފަށައިފި

ދިވެހި ޕޯސްޓް (ޑީޕީ) ގެ ސޯޝަލް މީޑިއާ ގުރޫޕަށް ޖޮއިން ވުމަށް ކުލިކު ކޮއްލައްވާ

ޕިއްޒާ ބޯނާ އިން ހެޕީ އަވާ ޕްރޮމޯޝަން ފަށައިފި އެވެ.

މި ޕްރޮމޯޝަން ހެނދުނު 8:30 އިން ފެށިގެން މެންދުރު 12:00 އަށް ކުރިއަށްދާނެ އެވެ. މި ޕްރޮމޯޝަންގެ ތެރެއިން ސްކޮއާ ޕިއްޒާއެއް 99ރ. އަށް ލިބޭނެ ކަމަށް ޕިއްޒާ ބޯނާ އިން ބުނެ އެވެ.

ޑެލިވެރީ ކުރުމަށާއި ރެސްޓޯރެންޓްގައި ކެޔުމުގެ އިތުރުން ޓޭކްއަވޭ އަށް ވެސް މި އަގުގައި ޕިއްޒާ ލިބިގެންދާނެ އެވެ. މި ޕްރޮމޯޝަންގެ ދަށުން މެނޫގައި ހިމެނޭ ހުރިހާ ޕިއްޒާއެއް ވެސް މި އަގުގައި ލިބޭނެ އެވެ.

ޕިއްޒާ ހެޔޮ އަގުގައި ލިބޭނީ ގުޅައިގެން ޕިއްޒާ އޯޑަރު ކުރާ ފަރާތްތަކަށެވެ. ޑެލިވަރީ ކުރުމަށް ހުޅުމާލެ ނަމަ ގުޅާނީ 3359779 އަށެވެ. މާލެ ނަމަ 3009779 ގުޅައިގެން ޕިއްޒާ އޯޑާ ކޮށްލެވޭނެ އެވެ.

ޕިއްޒާ ބޯނާގެ ހުރިހާ އައުޓްލެޓަކުން ހެޔޮ އަގުގައި މި ޕިއްޒާ ލިބިގެންދާ އިރު ޕްރޮމޯޝަން ކުރިއަށްދާނީ މިއަދުން ފެށިގެން 28 ފެބްރުއަރީގެ ނިޔަލަށެވެ.

އެތަނުގެ ޕިއްޒާގެ ރަހަޔަށް އާންމުންގެ ބޮޑު މަގުބޫލު ކަމެއް ލިބިފައިވާ އިރު މިހާރު 35 އަށް ވުރެ ގިނަ ބާވަތުގެ ޕިއްޒާ ލިބެން ހުރެ އެވެ.

Facebook Comments

އާޓިކަލް ވީހާވެސް ގިނަ ބޭފުޅުން ޝެއަރ ކޮއްފަ ދިވެހި ޕޯސްޓް ފޭސް ބުކު ޕޭޖަށް ލައިކް ކޮއް ދެއްވުން އެދެމެވެ އަދި ވީހާވެސް ގިނަ ބޭފުޅުން ދިވެހި ޕޯސްޓް އަށް ލިއެފަ މި އީމެއިލްައަށް memdhoom8@gmail.com މެއިލް ފޮނުއްވާށެވެ. ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ ލިއުންތަކައް ދިވެހި ޕޯސްޓް ން މަރުހަބާ ކިޔަމެވެ.ޚަބަރާއިގުޅޭ އިތުރު ލިޔުންތައް

ގެލެކްސީ އެސް10 ގެ ޕްރި-އޯޑަ މި މަހުގެ 21 ގައި ހުޅުވައިލަނީ

ސުވާދީބު

ހަދަމުން އަންނަ ރިސޯޓެއްގައި ހާހެއްހާ ބިދޭސީން ގަވައިދާ ހިލާފަށް މަސައްކަތް ކުރަނީ

ސުވާދީބު

މާލޭގައި ބިދޭސީ އަކު 18 ގެސްޓު ހައުސް ހިންގާ ކަމުގެ ތުހުމަތު

ސުވާދީބު
Share