web analytics
ޙަބަރު

ޕޮލިސް ކޮމިޝަނަރު ކަމުން ހަމްދޫން ވަކިކޮށްފި

ދިވެހި ޕޯސްޓް (ޑީޕީ) ގެ ސޯޝަލް މީޑިއާ ގުރޫޕަށް ޖޮއިން ވުމަށް ކުލިކު ކޮއްލައްވާ

ކޮމިޝަނާ އޮފް ޕޮލިސްގެ މަގާމުން ހަމްދޫން ރަޝީދު، ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް، މިއަދު ވަކިކުރައްވައިފި އެވެ.

Facebook Comments

އާޓިކަލް ވީހާވެސް ގިނަ ބޭފުޅުން ޝެއަރ ކޮއްފަ ދިވެހި ޕޯސްޓް ފޭސް ބުކު ޕޭޖަށް ލައިކް ކޮއް ދެއްވުން އެދެމެވެ އަދި ވީހާވެސް ގިނަ ބޭފުޅުން ދިވެހި ޕޯސްޓް އަށް ލިއެފަ މި އީމެއިލްައަށް memdhoom8@gmail.com މެއިލް ފޮނުއްވާށެވެ. ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ ލިއުންތަކައް ދިވެހި ޕޯސްޓް ން މަރުހަބާ ކިޔަމެވެ.ޚަބަރާއިގުޅޭ އިތުރު ލިޔުންތައް

ކުރީގެ ރައީސުން މަޖިލީހަށް ވާދަނުކުރެވޭ އިސްލާހު ތަސްދީގެއް ނުކުރާނަން: ރައީސް

ސުވާދީބު

ރައީސް ސާލިހު ފުއްދެވި 4 ވައުއްދެއްގައި ހުރި ބާގަނޑުތައް!

ސުވާދީބު

ސ.ހިތަދޫ އުތުރުދާއިރާއަށް ހިތްވަރުގަދަ ޒުވާން ތައުލީމީ އިބުރާހިމް ޝާން މިނިވަން ކެންޑިޑޭޓެއްގެ ގޮތުގައި ވާދަކުރަނީ

ސުވާދީބު
Share