web analytics
ދުނިޔެ

ޖީސީސީ އަކީ ދަތް ނެތް ޖަމިއްޔާއެއް: ގަތަރު

ދިވެހި ޕޯސްޓް (ޑީޕީ) ގެ ސޯޝަލް މީޑިއާ ގުރޫޕަށް ޖޮއިން ވުމަށް ކުލިކު ކޮއްލައްވާ

ދޯހާ (ޑިސެމްބަރު 16) – ގަލްފް ކޯޕަރޭޝަން ކައުންސިލް (ޖީސީސީ) އަކީ މައްސަލަތައް ހައްލު ކުރުމުގެ ގާބިލްކަން ލިބިފައި ނުވާ “ދަތް ނެތް ޖަމިއްޔާއެއްގެ” ގެ ގޮތުގައި ގަތަރުން ސިފަކޮށްފި އެވެ.

ދޯހާ ފޯރަމްގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ޝެއިޚް މުހައްމަދު ވިދާޅުވީ ޖީސީސީގައި އޮންނަ މެކޭނިޒަމްގެ ބޭނުން ވެސް ނުކުރެވޭ ކަމަށާއި ގަވާއިދުތަކާއި ގާނޫނުތައް ހުރިހާ ގައުމަކަށް ވެސް ހަމަހަމަކަން މަތީ ބޭނުން ކުރެވޭނެކަން ޔަގީން ކުރަން ޖެހޭ ކަމަށެވެ.

ގަތަރާ ދެކޮޅަށް ޖޫން 2017 ގައި ވަނީ ސައުދީ އަރަބިއާ، ޔޫއޭއީ، ބަހުރޭން އަދި މިސްރުން ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅު އަޅައި ސިޔާސީ ގުޅުންތައް ކަނޑާލައިފަ އެވެ.

ބަހުރޭން، ކުވޭތު، އޮމާން، ގަތަރު، ސައުދީ އަރަބިއާ އަދި ޔޫއޭއީ ހިމެނޭ ޖަމާއަތް އުފެއްދީ 1981 ވަނަ އަހަރު އެވެ.

Facebook Comments

އާޓިކަލް ވީހާވެސް ގިނަ ބޭފުޅުން ޝެއަރ ކޮއްފަ ދިވެހި ޕޯސްޓް ފޭސް ބުކު ޕޭޖަށް ލައިކް ކޮއް ދެއްވުން އެދެމެވެ އަދި ވީހާވެސް ގިނަ ބޭފުޅުން ދިވެހި ޕޯސްޓް އަށް ލިއެފަ މި އީމެއިލްައަށް memdhoom8@gmail.com މެއިލް ފޮނުއްވާށެވެ. ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ ލިއުންތަކައް ދިވެހި ޕޯސްޓް ން މަރުހަބާ ކިޔަމެވެ.ޚަބަރާއިގުޅޭ އިތުރު ލިޔުންތައް

މަސްޖިދުއް ނަބަވީގެ ކުރީގެ އިމާމު ޖަލުގައި އަވަހާރަވެއްޖެ

ސުވާދީބު

ކަޝްމީރު މައްސަލައިން ދިވެހިން ފިލާވަޅު ލިބިގަންނަން ޖެހޭ: އުމަރު

ސުވާދީބު

ޖައްވީ އިދާރާގައި ހުރެ ގުޅީ 911 ކަށް، ފުލުހުންނާއި ނާސާވެސް ހާސްކަމެއްގެ ތެރެއަށް

ސުވާދީބު
Share